oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Návratník

autor: JUDr. František Smejkal, advokát
publikováno: 26.10.2017

Úvodníky se zpravidla zabývají aktuálními tématy, čímž způsobují svým autorům značně neklidné spaní. Zejména pokud na autora níže podepsaného vyšlo letošní září, na jehož konci proběhl 7. advokátní sněm. Autor úvodníku Bulletinu advokacie totiž obvykle není kouzelníkem, prognostikem ani věštkyní s křišťálovou koulí, pročež je pro něj úvodník břemenem mnohem větším než ústavní stížnost, již musí kvůli přibližující se lhůtě stihnout během noci plné káv, nervozity, hektického opravování a přepisování. Některým úkolům se však není možné vyhnout, a chce-li muž sám před sebou obstát, musí potlačit obavy, nadechnout se a s vervou se pustit do práce, ať je sebeobtížnější.

Naštěstí má náš autor na co navazovat. Podobný úvodník nazvaný „Odchodník“ totiž sepsal před 5. sněmem v roce 2009 tehdejší předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, jenž se jím tehdy loučil se svým týmem a s Komorou, jíž až do onoho podzimu před osmi lety šéfoval. Podobně jako u jiných rolí, i u předsedy největší stavovské právnické organizace platí, že kdo byl předsedou jednou, ten jím zůstane navždy. Za příklad může sloužit jiný předseda, jenž přece taky kdysi odešel, ale v srdci předsedou Komory nikdy být nepřestal – JUDr. Karel Čermák. Podobně Vladimír Jirousek v jistém smyslu nikdy neodešel a často se při pobytu v Praze v Kaňkově paláci zastavil, aktivně se zúčastňoval komorových akcí, o Komoře přemýšlel a nepřestal se o ni zajímat ani v Ostravě, kde sídlí jeho advokátní kancelář.

Před dvěma lety se začala odehrávat další etapa advokátní historie. Tehdy Karel Čermák v oblaku cigaretového dýmu přesvědčil Vladimíra, aby znovu přijal kandidaturu na předsedu. A dnes se píše rok 2017 a kruh osudovosti se pomalu uzavírá. Níže podepsaný autor úvodníku zvedne oči od skleněné koule a troufne si odhadnout, že si česká advokacie koncem září za svého staronového předsedu zvolila Vladimíra Jirouska, čímž naplnila odkaz mezitím zesnulého „otce zakladatele“ Karla Čermáka.

Ne že by nové představenstvo pod jeho vedením mělo na růžích ustláno. Život je neustálý proces změn a změny největší jsme se letos dočkali v podobě novely zákona o advokacii, přijaté zákonem č. 258/2017 Sb. Není vyloučeno, že první debaty o novele a její realizaci zaznamenal i právě skončený sněm, o jehož výsledku informuje Bulletin advokacie na následujících stránkách. Nepochybně se nová právní úprava stane dříve či později předmětem úsilí čerstvě zvolených orgánů Komory při uvádění nových institutů do praxe, nemluvě o řadě stavovských předpisů, jež Komora bude muset vydat. Největší novinkou je bezplatná právní pomoc, na jejíž přípravu bude mít nový Vladimírův tým pouhých devět měsíců, neboť příslušná pasáž novely nabude účinnosti 1. 7. příštího roku.

Vševědoucí křišťálové koule zatím advokáti nefasují, a tak přesné volební výsledky autor tohoto úvodníku nemůže znát. Přesto však směle může uvést, že kontinuita dosavadní činnosti představenstva bude i do budoucna zachována, neboť nejméně osm současných členů a náhradníků představenstva z jedenácti kandidujících odvážlivců tvoří základ nově zvolené Vladimírovy sestavy. Možná by tento úvodník měl psát vždy ten, kdo se loučí. Ani autor nemá počátkem září jistotu, že bude zvolen; jako nejdéle sloužící člen představenstev by však rád poděkoval poslednímu z jeho předsedů, JUDr. Martinu Vychopňovi, za jeho přínos pro českou advokacii. Kdysi velmi dávno byl v představenstvu náhradníkem, později místopředsedou zodpovědným za mezinárodní činnost a posledních osm let předsedou České advokátní komory. Podobně autor považuje za svou čest i povinnost poděkovat dalšímu nekandidujícímu dlouholetému členu a místopředsedovi představenstva JUDr. Vladimíru Papežovi. Oba jmenovaní na Komoře zanechali jasně čitelnou stopu.

Křišťálové koule se věru zatím v advokacii nevyskytují, a tak jen kouzelníci a čtenáři vědí, jak sněmovní volby dopadly a jaké tento nejvyšší orgán nakonec přijal usnesení. I bez nich by si však autor z celého srdce přál, aby zdravý rozum a zájmy celé advokacie zvítězily nad úzkými zájmy jednotlivců či menších zájmových skupin. A každému jednotlivému advokátovi, nejen těm právě zvoleným, by rád do příštích čtyř let do vínku dal jednotnou, silnou, úspěšnou a reprezentativní advokacii. Takovou, jakou by si přál každý z bývalých předsedů, otců zakladatelů či velikánů, kteří každodenní kroky svých pokračovatelů už pozorují z docela jiných světů.

 JUDr. František Smejkal, advokát