oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Na vlně Solidarity

autor: JUDr. Antonín Mokrý, místopředseda ČAK a třetí viceprezident CCBE
publikováno: 25.06.2015

Právě končící jaro proběhlo ve znamení oslav sedmdesátého výročí konce II. světové války v Evropě a připomenutí si nejhrůznějšího období moderních lidských dějin, v němž došlo k neodčinitelným zásahům do všech myslitelných lidských práv a svobod.

Poláci si při této příležitosti připomenuli u památníku na poloostrově Westerplatte poblíž Gdaňsku, že právě zde proběhl první střet této války, který posléze pokračoval napadením Polska a rozdělením jeho území mezi nacistické Německo a Sovětský svaz. Západní spojenci tehdy kromě vyhlášení války Německu nepřispěchali Polsku na pomoc. Prezident Bronislaw Komorowski vzpomenul ve svém projevu u památníku, že pro Polsko nepřinesl konec války tolik vytouženou svobodu, ale jen pokračování nesvobody trvající dalších více než 40 let. Stejný osud připadl i Československu a některým dalším evropským zemím.

Přicházející léto bude zase připomenutím 35. výročí počátků boje za svobodu a demokracii ve střední Evropě a událostí, jejichž dějištěm byl opět Gdaňsk. V srpnu 1980 byl totiž podepsán v gdaňských loděnicích prvý dokument mezi polskou komunistickou vládou a Meziodborovým stávkovým výborem (MKS), který zaručil vznik samosprávných a svobodných odborů „Solidarność“, jejímiž členy se stalo 10 milionů pracujících, což vedlo ke vzniku následných masových protivládních protestů v celém Polsku a postupnému rozkladu, vedoucímu k pádu totalitního režimu na konci 80. let. Polský boj za svobodu a nezávislost se stal vzorem a symbolem protikomunistického boje i pro další země střední a východní Evropy.

Prezidentka CCBE Maria Slazak (Polsko) a Antonín Mokrý (ČR) u sochy člena Solidarity – „Zvítězíme“.

Nebylo tedy náhodné, že před několika dny uspořádala Rada evropských advokátních komor (CCBE) své hlavní letošní zasedání v Gdaňsku, a to přímo na místě zvaném SALA BHP, kde byl podepsán dokument zaručující vznik nezávislého odborového hnutí Solidarita. Zasedání bylo skvěle zorganizováno oběma polskými komorami zastupujícími právnický stav – Komorou právních poradců a Advokátní komorou – a současnou prezidentkou CCBE, paní Marií Slazak. Jednání se osobně zúčastnil bývalý vůdce Solidarity a exprezident Polské republiky Lech Walęsa a shromáždění přivítal i současný předseda Evropské rady Donald Tusk. Více než sto členů delegací evropských advokátních komor vyslechlo projev Lecha Walęsy, v němž vzpomenul klíčové okamžiky hnutí Solidarita, první stávky zaměstnanců loděnic již v 70. letech, prvé oběti demonstrací, jakož i zásadní zvrat, který nastal v protestním hnutí po zvolení papeže Jana Pavla II. a příchodu perestrojky a glasnosti v Sovětském svazu.
Polská komora právních poradců a Česká advokátní komora se dohodly, že při příležitosti gdaňského plenárního zasedání CCBE uzavřou partnerské dohody o spolupráci s advokátními komorami Gruzie a Arménie, které se hlásí k evropským hodnotám a přejí si trvalou blízkou spolupráci s EU. Ty byly symbolicky podepsány na stejném stole, na němž byly v r. 1980 podepsány dokumenty Solidarity. Dalším symbolickým gestem je spolupodpis prezidenta Walęsy na všech jejich stejnopisech. Solidarita s právnickými stavy, kterým se zatím nepodařilo dosáhnout plné nezávislosti a samosprávy, je naší povinností.

Úvodník Bulletinu advokacie většinou uvozuje fotografie autora. V případě tohoto čísla se mi zdá být příhodnějším připojit fotografie dokreslující atmosféru zasedání CCBE, které budiž připomínkou toho, že solidarita v boji za svobodu a obranu demokratických hodnot je nezbytná, o čemž nás jasně poučila historie.

Podpis Dohody o partnerství s arménskou advokátní komorou za přítomnosti Lecha Walęsy.

JUDr. Antonín Mokrý, místopředseda ČAK a třetí viceprezident CCBE