oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Náchodský Kubeček v agonii?

autor: JUDr. Milan Jelínek
publikováno: 04.11.2013

Autor tohoto stručného příspěvku záměrně volí nestandardní název v bláhové naději, že se probudí sportuchtivá část příslušníků našeho stavu a v jednotném šiku nedá zahynouti nejstaršímu a tradicí, byť přerušovanou, nejdelšímu sportovnímu klání advokátů, turnaji volejbalových dvojic, tzv. deblů.

Na stránkách našeho stavovského časopisu se článek o průběhu tur­naje objevuje každoročně. Každo­ročně se také již od prvních ještě zimních měsíců na těchto strán­kách hlásí s termíny a vřelými pozváními k účasti.

Přesto se účast každoročně o něco snižuje a zájem o tento druh sportu a soutěž jako kdyby pomalu uhasínal. To vše přesto, že organizátoři přípravě a průběhu tohoto turnaje věnují mimořádnou pečlivost, a přesto, že má ten­to turnaj bezesporu kvalitní sportovní zázemí a pro účast­níky jen minimální nároky finanční.

Letošní ročník Kubečkova memoriálu v Náchodě probě­hl ve dnech 7. - 8. 6. 2013, opět na kurtech Sportklubu Ná­chod, dříve Rubena Náchod. Oproti předchozím ročníkům, které byly z důvodů zachování tradice organizovány vždy v pátek a sobotu od ranních hodin, posunuli organizátoři turnaje až na odpolední čas v pátek, aby byl přístupný i těm, kdo musí splnit v pátek ještě nějaké své pracovní povinnos­ti nebo mají do místa konání cestu delší. Také program byl přizpůsoben avizovanému zájmu a rozšířen o turnaj v no­hejbale dvojic a jako v minulosti byla připravena i mož­nost využití dětských minisportovišť a kurtu pro plážový volejbal.

Všechna snaha, včetně osobní agitace u bývalých tradič­ních účastníků, však přilákala na první den jen pět smíšených dvojic a čtyři dvojice v nohejbale. Turnaj smíšených dvojic ovládla dvojice Michael Zvára - Veronika Adámková z Pra­hy a turnaj v nohejbale dvojice Josef Zeman - Jaroslav Ca- cek z Hradce Králové. Krásné počasí a celé slunečné odpo­ledne bylo svědkem velmi kvalitních soutěžních utkání a na nohejbalovém kurtu lítých bojů. To vše k radosti hlavního a dokonce jediného organizátora turnaje Václava Náměstka. Přes podporu regionálního pracoviště ale chyběla turnaji pří­tomnost ředitele a Václav Náměstek jako tradiční náměstek ředitele musel zvládnout i ředitelskou roli.

Druhý den navíc i jako aktivní účastník turnaje mužských dvojic, v němž, snad díky novému složení svého týmu, neskon­čil v hlavní soutěži na posledním místě a ve speciální vložené soutěži „111“ dokonce zvítězil. Druhý den se osm mužských dvojic utkalo v mnoha vyčerpávajících kláních, aby nakonec zvítězila dvojice Ondřej Trnka - Petr Gyurovský.

Turnaj byl zakončen v sobotu v odpoledních hodinách předáním cen, společnými fotografiemi a společně vyslo­veným přáním a přesvědčením turnaj udržet a organizo­vat i v příštím roce.

Nebude-li však intenzivnější zájem o účast v prvním červnovém víkendu roce 2014, bude regionální pracoviště zcela vážně uvažovat o zakončení tradice tohoto dublové­ho turnaje. Doufáme však, že zájem o tento sport a o ten­to turnaj vytáhne pacienta z agonie a zajistí jeho kvalit­ní resuscitaci.

Výsledková listina:

Smíšené dvojice:

  1. místo - Michael Zvára, Veronika Adámková - Praha
  2.  místo - Ondřej Trnka, Monika Velová - Praha
  3.  místo - Tomáš Pertot, Hana Hendrychová - Hradec Králové

Mužské dvojice:

  1.  místo - Ondřej Trnka, Petr Gyurovský - Praha
  2.  místo - Jiří Wytrzens, Michael Zvára - Praha
  3.  místo - Adam Gajdoš, Zdeněk Plesník - Praha

Nohejbal:

  1.  místo - Josef Zeman, Jaroslav Cacek - Hradec Králové
  2.  místo - Lukáš Slanina, Jakub Kotland - Hradec Králové
  3.  místo - Ondřej Moravec, Marek Kaiser - Hradec Králové

 

JUDr. Milan Jelínek, regionální zmocněnec ČAK