oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nabídka zvýhodněného pojištění motorových vozidel pro advokáty

publikováno: 28.12.2012

Pojišťovací makléř WI-ASS ČR, s. r. o. kromě pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu advokacie nabízí pro advokáty také další zvýhodněné pojistné produkty.

Podrobněji bychom vás rádi informovali o aktuální nabídce pojištění motorových vozidel:

Ve spolupráci s renomovanými pojišťovnami působícími na našem pojišťovacím trhu jsme pro advokáty připravili nabídku komplexního autopojištění. Podařilo se vyjednat slevy ve výši 60 % ze základních sazeb pro všechny níže uvedené druhy pojištění. Tato sleva je poskytována vždy, a to i v případě souběhu s doloženým bonusem za bezeškodní průběh. Vozidlo tedy může být pojištěno s bonusem až 50 % z havarijního pojištění a povinného ručení dle konkrétního případu (vyhledaným v registru České kanceláře pojistitelů) a pro advokáty bude dále započtena sleva 60 % na celou pojistnou smlouvu.

I nadále jsme však připraveni zajistit výběrové řízení a předložit nabídky všech významných pojistitelů na českém trhu. Pojištění může dle vašeho výběru zahrnovat následující krytí:

Povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Havarijní pojištění – Pojištění havárie, odcizení, živelních škod a vandalismu

Doplňková pojištění – Pojištění skel

Pojištění je určeno jak pro nová vozidla (včetně vozidel pořizovaných na leasing), tak pro vozidla po skončení leasingu nebo pro starší vozy.

I když leasingové a úvěrové společnosti nabízejí sjednání pojištění a jeho placení v rámci leasingových splátek, často takové pojištění pro vás není cenově výhodnější než uzavření individuální pojistné smlouvy. Výhodou individuálního pojištění je možnost započtení bonusu z předchozích pojistných smluv a jeho zohlednění po celou dobu pojištění. Za další výhodu považujeme i možnost pravidelné aktualizace pojistné částky vozidla na jeho obecnou cenu (tj. snížení pojistné částky vozu v závislosti na jeho prodejnosti), a to i během doby splácení leasingu nebo úvěru, což má za následek i snížení pojistného.

Pojištění nových vozidel je uzavíráno na pořizovací cenu dle doložené faktury. Starší vozidla se pojišťují na aktuální obecnou cenu.

Pro nová vozidla do 90 dnů od jejich pořízení je také možné sjednat také pojištění EUROGAP, které až po dobu tří let v případě pojistné události kryje rozdíl mezi pořizovací novou cenou vozidla a obecnou cenou, jež klesá v závislosti na stáří vozu. Dále je možné do tohoto krytí zahrnout i spoluúčast, která bývá uplatněna u běžného havarijního pojištění.

V případě, že vás program zvýhodněného pojištění vozidel zaujal, jsou naši pracovníci připraveni vám předložit cenovou nabídku. Pro její přípravu je potřeba doložit kopii velkého technického průkazu (případně kopii vaší stávající pojistné smlouvy), kopii faktury od pořízení vozidla s výčtem příplatkové výbavy, aktuální počet ujetých kilometrů a informaci o zabezpečení vozidla proti odcizení (imobilizer, zámek převodovky, aktivní vyhledávání). Nabídku vám vyhotovíme kdykoli, i když do výročního dne vaší stávající pojistné smlouvy zbývá například půl roku. Zároveň vám v případě zájmu o realizaci pojištění naším prostřednictvím pomůžeme s ukončením dosavadní pojistné smlouvy. Standardní výpovědní lhůta je šest týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy.

Naší další službou v oblasti pojištění motorových vozidel je, kromě již zmíněného stanovení aktuální obecné ceny vozidla, aktualizace, sjednání pojištění a jeho správy také pomoc při likvidaci pojistné události prostřednictvím naší dceřiné společnosti WI-ASS ČR servis s. r. o.

Na závěr uvádíme modelové příklady pojištění s použitím výše zmíněné slevy 60 %:

Příklad 1

Opel ZAFIRA 1,8, rok výroby 2006, pojistník právnická osoba, sídlo České Budějovice, bonus 35 % (povinné i havarijní), obecná cena vozu 200 000 Kč bez DPH, imobilizer. Povinné ručení s limity 100/100, havarijní poj. allrisk (havárie, živel, odcizení, vandalismus) se spoluúčastí 5 %/min. 5000 Kč, skla na 10 000 Kč – ROČNÍ POJISTNÉ 8134 Kč

Příklad 2

Ford Focus, rok výroby 2008, pojistník právnická osoba, Olomouc, bonus 50 % (povinné i havarijní), obecná cena vozu 320 000 Kč bez DPH, aktivní vyhledávání. Povinné ručení s limity 100/100, havarijní poj. allrisk (havárie, živel, odcizení, vandalismus) se spoluúčastí 10 %/min. 10 000 Kč, skla na 20 000 Kč, pojištění přepravovaných osob (200 000 Kč smrt úrazem/300 000 Kč trvalé následky úrazu) – ROČNÍ POJISTNÉ 10 129 Kč

Příklad 3

BMW X1, rok výroby 2012, pojistník právnická osoba, sídlo Praha, bonus 50 (povinné i havarijní), nová cena vozu 824 432 Kč bez DPH, mechanické zabezpečení, imobilizer. Povinné ručení s limity 100/100, havarijní poj. allrisk (havárie, živel, odcizení, vandalismus) se spoluúčastí 5 %/min. 5000 Kč, skla na 20 000 Kč – ROČNÍ POJISTNÉ 22 500 Kč. Pojišťovací makléř WI-ASS ČR, s. r. o. nabízí pro členy ČAK také další zvýhodněné pojistné produkty:

Komplexní služby WI-ASS ČR, s. r. o. ve zkratce:

 

V případě dotazů či konkrétních požadavků jsme vám k dispozici na níže uvedených kontaktech: 

WI-ASS ČR, spol. s r. o. http://www.wiass.cz 

Pojišťovací makléři Kancelář e-mail Telefon/fax – pevná linka Mobilní telefon
Ivo Drábek Olomouc drabek@wiass.cz 585 230 324/585 230 271 736 628 108
Radek Huňka Olomouc hunka@wiass.cz 585 230 324/585 230 271 605 298 332
Zdeněk Chovanec Praha chovanec@wiass.cz 274 812 921 605 298 336
Rostislav Podivínský Olomouc podivinsky@wiass.cz 585 225 339/ 585 230 271 774 129 089
Pavel Somol Olomouc somol@wiass.cz 585 225 339/ 585 230 271 603 501 676