oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nabídka pojistných produktů pro advokáty a advokátní kanceláře

autor: WI-ASS ČR
publikováno: 10.04.2013

Pojišťovací makléř WI-ASS ČR, s. r. o. si vám dovoluje nabídnout následující pojištění:

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu z výkonu advokacie: 

 

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti insolvenčního správce: 

Srovnání principů pojištění:

Princip příčiny:

„Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění.“

Princip claims made (uplatnění nároku):

„Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina jednání nebo opomenutí vznikne v době trvání pojištění, a pokud byl současně nárok na náhradu škody poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění.“

Pojištění majetku dlužníka:

Pojištění živelních rizik, odcizení, vandalismu, elektronických rizik, provozní odpovědnosti atd. dle konkrétních potřeb.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti likvidátora, dražebníka a správce podniku:

Pojištění je sjednáváno na principu claims made, nabídky zajišťujeme u více pojistitelů.

Pojištění záruky

Zákon o veřejných zakázkách umožňuje dodavateli se u zadavatele prokázat nejen bankovní zárukou, ale i pojistnou smlouvou pro pojištění záruky. Tyto odpovědnostní pojistné smlouvy mají tedy obdobný charakter jako bankovní záruky za provedení díla a jsou vhodným řešením pro řadu advokátních kanceláří, které se účastní veřejných zakázek. Pojištěnou osobou je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

Pojištění majetku advokátních kanceláří:

Pojištění živelních rizik, odcizení, vandalismu, elektronických rizik, provozní odpovědnosti atd.

Provádíme výběrové řízení mezi pojistiteli.

Pojištění motorových vozidel:

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti:

Jedná se o pojištění denní dávky, která je poskytována při pracovní neschopnosti pojištěné osoby způsobené nemocí či úrazem, pokud v jejím důsledku dojde ke ztrátě na výdělku. Výši denní dávky si zvolí pojištěná osoba. Pojištění se řadí mezi soukromé pojištění osob, plnění z pojišťovny jde na soukromý účet pojištěného.

Pojištění přerušení provozu z důvodu požáru a škody na zdraví, nemoci či úrazu:

Předmětem pojištění je následná škoda (ušlý zisk a stálé náklady) způsobená přerušením provozu pojištěné osoby z důvodu škody na zdraví, pro kterou byla vystavena pracovní neschopnost, příp. škody na majetku advokátní kanceláře způsobené požárem. Pojištění se řadí mezi majetkové pojištění, plnění z pojišťovny jde na podnikatelský účet pojištěného, pojistné je daňovým nákladem pojištěného.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem svému zaměstnavateli (pro asistentky, zaměstnané advokáty, koncipienty a další zaměstnance):

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem (zákoníkem práce) stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Další pojištění: 

V případě vašeho zájmu o sjednání některého výše uvedeného pojištění se, prosím, obraťte na níže uvedené pracovníky, kteří vám připraví aktuální cenovou nabídku. Bude-li pro vás návrh zajímavý, zajistí vám vypracování pojistné smlouvy, příp. pomohou i s vypovězením stávajícího pojištění, máte-li jej pro vybraný pojistný produkt již sjednáno.

Komplexní služby WI-ASS ČR, s. r. o. 

Na uvedených kontaktech se vám budou věnovat:

 

Makléř

Telefon

Fax

Mobilní telefon

E-mail

Ivo Drábek

585 225 324

585 230 271

736 628 108

drabek@wiass.cz

Vlasta Páťalová

585 230 256

585 230 271

605 298 333

patalova@wiass.cz

Pavel Somol

585 225 339

585 230 271

603 501 676

somol@wiass.cz

Zdeněk Chovanec

274 812 921

274 812 921

605 298 336

chovanec@wiass.cz

  

Sídlo: WI-ASS ČR, s. r. o., Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc, http://www.wiass.cz

Pobočka/kancelář: WI-ASS ČR, s. r. o., Vlkova 46, 130 00 Praha 3