oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Na podporu české justice půjde z norských fondů 170 milionů korun

publikováno: 22.03.2019

Na podporu české justice půjde do roku 2021 z tzv. norských fondů 170 milionů korun. Na pražské konferenci k zahájení programu Spravedlnost tuto informaci uvedli 20. března 2019 zástupci ministerstva spravedlnosti a financí. Program se dále zaměřil i na problematiku návratu vězňů do běžného života.

Snahou je přispět ke snížení recidivy vězňů, která je v Česku na úrovni 63 procent. Mezi chystané projekty patří intervenční programy Vězeňské služby, na něž by mělo jít přes 40 milionů korun. Programy mají přispět ke snižování rizik u vězňů. Týkají se mimo jiné zacházení s drogově závislými pachateli nebo utužení vazeb mezi odsouzenými a jejich dětmi.

Dalším budoucím projektem je vytvoření systému společného vzdělávání lidí, kteří pracují s vězni nebo propuštěnými, tedy například soudců, zaměstnanců Vězeňské služby nebo sociálních kurátorů. Cílem je efektivnější a kvalitnější zacházení s odsouzenými. Náplní jednoho z plánovaných kurzů je například práce se zadluženým pachatelem.

Do třetice budou norské fondy financovat projekt nazvaný "Zpátky do života", který zaštiťuje Probační a mediační služba. Jeho součástí je vytvoření probačního domu pro podmíněně propuštěné vězně.

Česká republika se na programu Spravedlnost podílí spolufinancováním ze státního rozpočtu ve výši 15 procent, což z celkové částky představuje 26 milionů korun.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek v úvodu konference uvedl, že Česko je pátým největším příjemcem z norských fondů. V oblasti justice se podle něj díky této spolupráci podařilo zavést videokonference na soudech, zvýšit efektivitu věznění žen nebo vybudovat v příbramské věznici výrobní halu pro rekvalifikaci vězňů. „Bez Norských fondů by tyto projekty buď nebyly, nebo by přišly později, nebo by byly provedeny ve výrazně menším rozsahu,“ podotkl.

Kněžínkův náměstek Jeroným Tejc doplnil, že zmíněné videokonference pomohly zefektivnit a výrazně zlevnit trestní řízení, protože umožňují výslechy svědků na velké vzdálenosti nebo výslechy vězňů ve věznicích. Zvýšily také bezpečnost, protože v mnohých případech díky nim odpadly eskorty vězňů k soudu. V roce 2017 se videokonferencí uskutečnilo přes 13 tisíc a jejich počet podle Tejce nadále roste.

Tejc zmínil i projekt "otevřené věznice" v Jiřících, která našla inspiraci právě v Norsku a v níž se vězni připravují na návrat na svobodu. „Budeme sledovat, jak moc velký dopad bude mít na snížení recidivy. Pokud by se tento projekt osvědčil, bude moci být rozšířen i na jiná místa,“ řekl.

V českých věznicích je aktuálně 21 692 vězňů a vazebně stíhaných. Každý rok opustí brány nápravných zařízení zhruba 7 tisíc odsouzených. Podle odborníků jsou pak stěžejními první dva měsíce, které rozhodnou o tom, zda se pachatel zapojí do řádného života. Začlenění vězňů souvisí s tím, zda se podaří mu podaří najít práci a obnovit rodinné vztahy.

Zdroj: ČTK