oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Místopředseda ČAK Robert Němec jednal s profesními komorami o vinklaření

publikováno: 24.03.2017

Dne 23. března 2017 se v budově Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministrem Janem Chvojkou a dalšími členy vlády. Jednání bylo věnováno problematice neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření. Za Českou advokátní komoru se jednání zúčastnil její místopředseda Mgr. Robert Němec, LL.M., a tajemník ČAK JUDr. Ladislav Krym.

Vedle premiéra Bohuslava Sobotky se setkání zúčastnil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, pro něhož to bylo první setkání s profesními komorami ve funkci předsedy Legislativní rady vlády. Jako host byl přítomen ministr vnitra Milan Chovanec, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zástupci dalších ministerstev. 

Česká advokátní komora podle slov svého místopředsedy Roberta Němce vítá pozornost, která je této problematice věnována ze strany vlády i ústavněprávního výboru PS PČR, neboť se jedná o závažný problém, v jehož důsledku může dojít k poškození práv spotřebitele. „Věříme, že nová právní úprava, která se právě projednává v parlamentu, přinese efektivní nástroj v boji proti vinklaření,“ uvedl po jednání Robert Němec. 

Ministr Jan Chvojka dodal, že „nárůst vinklaření v poslední době ukazuje, že musíme rozhodně zpřísnit ochranu spotřebitele, neboť v konečném důsledku to poškozuje právě ty, kterým jsou neodborné rady pod rouškou profesionality a odbornosti podávány.“   

Vinklaření postihuje stále více oborů. Netýká se jen advokátů, exekutorů, finančních poradců či lékařů, ale zasahuje například i do praxe veterinářů, stomatologů, notářů, architektů či stavebních inženýrů. 

Předseda vlády i ministr uvítal pozměňovací návrh k zákonu o advokacii a notářskému a exekutorskému řádu, který by měl výrazně přispět ke změně regulace v postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu. Pokud se tato nová úprava osvědčí, měla by být aplikována i na další profese. Na zhodnocení účinnosti novely zákona advokacii by měly spolupracovat komory s dotčenými resorty. Dle slov ministra Chvojky by však již nyní měla být zahájena separátní jednání komor se zdravotnickým, respektive veterinárním přesahem (tj. lékařské, lékárnické, stomatologické a veterinární) s gesčně příslušnými resorty (zdravotnictví a zemědělství). Připravovaná novela totiž explicitně neřeší problém vinklaření, se kterým se v rámci své působnosti setkávají. Téma neoprávněného výkonu rezonuje napříč všemi profesními komorami a pouze v těsné spolupráci s příslušnými resorty jej lze řešit tak, aby se beztrestné působení tzv. vinklářů v praxi minimalizovalo. 

„To, že odborné činnosti mohou výt vykonávány neodbornými osobami, vnímám jako problém. Jsem rád, že jsme se dnes na setkání s profesními komorami snažili nalézt společnou řeč a věnovali hodně tomu, jaké aktivity může stát, za podpory profesních komor, navrhnout a jak ještě více zefektivnit komunikaci mezi státem a profesními komorami,“ dodal Jan Chvojka. 

Z dvanácti profesních komor zřízených zákonem byli k jednacímu stolu přizváni zástupci komor, které se s tzv. vinklařením potýkají nejvíce - Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Exekutorská komora ČR, Komora daňových poradců ČR a Komora veterinárních lékařů ČR. 

Je však třeba zdůraznit, že problém se ve větší či menší míře týká všech profesních komor zřízených zákonem. Okruh účastníků jednání v neposlední řadě zahrnuje zástupce resortů, kterých se problematika tematicky rovněž dotýká - Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství. 

Úzce zaměřené jednání v menším formátu navazuje na pravidelná setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, které se konají od roku 2015.

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: Úřad vlády ČR