oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje ve snižování byrokratické zátěže v rámci EU

publikováno: 14.02.2019

Návrh z dílny Ministerstva spravedlnosti by měl zajistit adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o podpoře volného pohybu občanů a ve své podstatě zjednodušuje požadavky na předkládání některých veřejných listin v rámci Evropské unie. Změna se dotkne například matričních dokladů nebo výpisů z evidence Rejstříku trestů.

Uvedené nařízení odstraňuje řadu formalit spojených s předkládáním vybraných veřejných listin v jiných členských státech Evropské unie. Změna se dotkne zejména matričních dokladů a výpisů z evidence Rejstříku trestů. Tyto listiny nebude potřeba nechat ověřit tzv. apostilou. Občané budou moci také požádat o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který bude k veřejné listině připojen a v zásadě nahradí její překlad. 

Přijatá novela zákona o Rejstříku trestů zajišťuje řádný postup podle uvedeného nařízení a umožňuje k výpisům z evidence Rejstříku trestů, které neobsahují záznam o odsouzení, na žádost fyzické osoby připojit vícejazyčný standardní formulář. Vydání vícejazyčného standardního formuláře k výpisu z evidence Rejstříku trestů nebude zatíženo speciálním správním poplatkem. 

Novou právní úpravu považuji za další úspěch vlády, která plní své sliby. Změna umožňuje občanům nejen snadnější orientaci v evropské legislativně, ale i snadnější pohyb napříč celou Evropskou unií bez zbytečné byrokratické zátěže," reagoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. 

Nařízení a adaptační novela zákona o Rejstříku trestů a prováděcí vyhlášky se použijí od 16. února 2019. Adaptační novela matričního zákona připravená Ministerstvem vnitra je zatím v legislativním procesu.

 

Zdroj: Tisková zpráva MSp.

Foto: Pixabay