oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

K 1. lednu 2019 chystá Ministerstvo spravedlnosti reorganizaci

publikováno: 05.10.2018

V návaznosti na rozhodnutí vlády o snížení počtu úředníků připravilo Ministerstvo spravedlnosti reorganizaci úřadu. Případné změny jsou stále ve fázi příprav a nemají konečnou podobu. Plánem je ze současných čtyř odborných sekcí vedených čtyřmi náměstky snížit jejich počet na tři.

Plánovaná organizační změna navazuje na plnění požadavků vyplývajících z usnesení vlády promítnuté do již zveřejněné redukce 65 služebních a pracovních míst. Ze dvou třetin se jedná o neobsazená pracovní místa. Cílem je za tohoto stavu dosáhnout optimalizace řízení a chodu resortu.

Díky příznivé ekonomické situaci se dlouhodobě nedaří obsazovat některá služební místa. V dohledné době s největší pravděpodobností nedojde v tomto ohledu ke zlepšení situace, proto se nabízelo, abychom se zamysleli nad organizační strukturou úřadu a našli nějakou racionální strukturu. Proto plánujeme snížit počet odborných sekcí ze čtyř na tři, a snížit tak i počet náměstků, kteří je vedou," uvádí ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Plánovanou změnou organizačního uspořádání dojde k logickému sloučení věcně příbuzných agend a tím i k zjednodušení administrativní náročnosti. Základním smyslem celého procesu je především systémové nastavení klíčových činností resortu, omezení administrativní zátěže a zefektivnění výkonových ukazatelů. Realizace uvedených opatření je v současné době předmětem jednání s dotčenými složkami a z těchto důvodů je předčasné veřejně konkretizovat výstupy interních diskusí.

„Když přeskupíme útvary a sloučíme je podle příbuzné agendy, věřím, že se sjednotí praxe a jednotlivé přístupy, které jsou dnes různé. Dojde také ke zvýšení zastupitelnosti a sdílení zkušeností," doplnil Kněžínek.

Zdroj: MSp ČR