oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Medzinárodná konferencia o histórii advokácie „Sloboda advokácie v dejinách“

publikováno: 10.04.2013

V Bratislavě, v historické budově Slovenské národní rady, za účasti českých, maďarských, polských, rakouských a slovenských advokátů a slovenských hostů z dalších právních profesí se konala dne 30. listopadu 2012 konference s uvedeným názvem a s následným stručným obsahem.

Navázala na tradici českých konferencí o historii advokacie, které se postupně, zejména díky účasti slovenských kolegů, staly mezinárodními. Slovenská advokátní komora se ovšem ujala pořadatelství s velkorysostí, která konferenci dala větší rozsah i slavnostní ráz.

Byla to i vítaná příležitost ke strávení nějakého času ve slovenském prostředí, proto alespoň nadpis a názvy příspěvků uvádím slovensky.

Konferenci zahájil JUDr. Ľubomír Hrežďovič, předseda Slovenské advokátní komory, zasvěcenou informací o událostech, které se odehrály v historické budově SNR. Pro nás bylo podstatné datum 27. 4. 1990, kdy byl přijat první zákon o svobodné advokacii.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK, řekl, že se cítí jako doma, konstatoval, že naše Komory nemají, vzhledem k federaci, formálně společnou minulost, avšak trvale úzce spolupracují; výrazem špičkových vztahů je i tato konference.

JUDr. Petr Poledník, místopředseda ČAK, uvítal středoevropský rozměr konference. Důležitost zkoumání historie spatřuje v tom, že pomáhá poznat základy stavu a tato znalost pak přispívá ke správným rozhodnutím pro budoucnost.

Dr. János Banáti, předseda Maďarské advokátní komory, připomenul, že advokacie čelí společným problémům i v rámci EU a zmínil aktuální problém ve Slovinsku.

Dr. Laszló Réti zabrousil již v úvodu konkrétně do historie, když připomenul advokátní řád, který od roku 1874 platil v Uhersku.

Mezi hosty nakonec nebyli kolegové z Ukrajiny, což lze pochopit jako ilustraci skutečnosti, že vývoj směřující ke stabilní svobodné advokacii není jednoduchý.

Po zmíněných i dalších úvodních slovech zahájil pracovní část konference svým příspěvkem Okolnosti vzniku Slovenskej advokátskej komory a prijatie prvého slobodného zákona a advokácii JUDr. Anton Blaha, jako přímý aktivní účastník těchto událostí. Uvedl, že i před rokem 1989 advokáti poukazovali na porušování zákonnosti a odvážně se domáhali nápravy. Ocenil poradní úlohu rakouských advokátů při přípravě zákona o nezávislé advokacii v roce 1990.

Ústavní soudce JUDr. et PhDr. Stanislav Balík přiblížil Advokátske komory v českých krajinách v rokoch 1848-1918, kdy dominovala Advokátní komora ve Vídni, provinční spolky měly pouze dohled nad advokátními koncipienty a velmi skromné možnosti ke své činnosti. Velkou důležitost v té době měly poměry jazykové, teprve od roku 1904 byla jazyková parita.

Dr. Jeno Horváth, čestný předseda Maďarské advokátní komory, hovořil v tématu V čom spočíva význam úplnej autonómie advokátskych organizací – v minulosti a dnes velmi přesvědčivě o zásadní důležitosti obrany autonomie a s vášní, kterou si téma zasluhuje, o nutnosti respektovat povinnost mlčenlivosti.

Dr. Josef Weixelbaum, místopředseda Rakouské advokátní komory, v přednášce História advokátskej komory v Rakúsku zdůraznil, že samospráva je důležitou součástí právního státu a o to nebezpečnější je její zpochybňování.

Ewa Stawicka, členka výboru pro mezinárodní spolupráci Polské advokátní komory, přednesla Stručné dejiny Poľskej advokátskej komory, včetně návaznosti na vývoj od XV. století.

JUDr. Rudolf Manik, Ph.D., advokát, vzpomenul v přednášce Židovskí advokáti na území Slovenska v 20. storočí jejich působení i tragický osud.

Téma Advokáti a juristi ako podnikateľská elita v českých krajinách prvej polovice 20. storočia (na príkladě bankovej sféry) osvětlil s obvyklým vtipem doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, Ph.D., z Právnické fakulty Trnavské univerzity, přinesla Zopár kamienkov do mozaiky histórie advokácie na Slovensku v I. polovici 20. storočia, mimo jiné zkoumala vztahy mezi reglementací a obranou samosprávy.

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav, to byla příležitost pro JUDr. Petra Kerecmana, Ph.D., advokáta, který pohovořil o dnech věnovaných Hviezdoslavem advokacii a o jeho večerech básnických.

Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se věnovala tématu Advokáti v českých krajinách v stredoveku a přednesla výsledky svého výzkumu, mimo jiné o ujasňování rolí a různosti morální úrovně v době, která opravdové advokacii předcházela.

Historické súdne budovy v okruhu pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave v devíti okresech poctivě obešel, v archivech i v rozhovorech prozkoumal a vyfotografoval brněnský advokát JUDr. Lubomír Činka, který tak mohl slovem i obrazem předvést jejich vývoj i současnou podobu.

JUDr. Petr Poledník účastníkům konference zprostředkoval Zamyslenie nad hrobmi advokátov na brnianskom ústrednom cintoríně a přinesl tak další medailonky významných osobností.

Opět se potvrdilo, že příspěvky konference o historii advokacie postupně skládají mozaiku života a činnosti osobností v dějinném rámci a odhalují jejich vzájemné působení. Vystupující obraz je tak stále úplnější a jasnější.

Ukázalo se, že skutečným společným jmenovatelem příspěvků, přinášejících poučení z dávnější i nedávné historie, byla svoboda advokacie jako základní předpoklad pro kvalitu právních služeb, což velmi těsně souvisí s ideou a doufejme zdokonalující se praxí právního státu. Svobodu byla třeba vybojovat a je nutno ji neustále bránit, aby mohla zmíněným cílům prospívat.

Konferenci uzavřeli předsedové SAK a ČAK a opravdu měli důvod ke spokojenosti i k plánům do budoucna.

Bylo dohodnuto, že další, nepochybně též mezinárodní konference, se v roce 2013 bude konat v ČR.

 

Text a foto JUDr. Jan Syka

Na snímku u řečnického pultu předseda SAK JUDr. Ľubomír Hrežďovič, dále JUDr. Petr Poledník, JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, JUDr. Anton Blaha a JUDr. Peter Kerecman.