oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Mediátor roku 2019 má za sebou úspěšnou premiéru

publikováno: 26.03.2019

Dne 25. března 2019 se konalo diskuzní a společenské setkání, které uspořádaly na půdě Vysoké školy CEVRO Institut společně Centrum pro řešení sporů s. r. o. a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.cz., a to pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky, JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. Partnerem akce byla i Česká advokátní komora.

Kromě odborného programu, na kterém byly diskutovány aktuální otázky uplatňování mediace v České republice, jakož i legislativní záměry spojené zejména s přípravou nového civilního řádu soudního, proběhl také program společenský.

V jeho rámci vstoupily tři dámy, hvězdy české mediace, do pomyslné Síně slávy nově vzniklé soutěže Mediátor roku.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. (na snímku uprostřed)

advokátka a mediátorka, vedoucí sekce mimosoudního řešení sporů ČAK

S mediací se seznámila během svého pobytu v Belgii a po svém návratu zpět do Prahy začala myšlenku mediace pro české advokáty rozvíjet ve spolupráci s Českou advokátní komorou, pro kterou získala v roce 2011 v partnerství s Bruselskou advokátní komorou grant Evropské komise pro vzdělávání advokátů v mediaci. Dodnes vzdělala v tomto oboru na 250 českých advokátů. Složila zkoušku a získala osvědčení Bruselské advokátní komory a ČAK v mediaci. Od 2013 je zapsanou mediátorkou na seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR, je držitelkou nadstavbového certifikátu v obchodní mediaci (získaného ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou). Ráda pracuje s mladými lidmi, i proto o mediaci přednáší na PF UK v Praze v rámci semináře Právnická povolání v justici a je členkou stálého lektorského týmu na CEVRO Institutu VŠ v Praze. Bývá také příležitostnou členkou poroty ICC v Paříži při mezinárodních soutěžích studentů v mediaci; byla koučkou studentů UK v Praze na mezinárodní soutěži ve vyjednávání a mediaci CDRC ve Vídni. Přednáší opakovaně i na mezinárodních fórech a na téma mediace rovněž hojně publikuje, například je spoluautorkou komentáře Zákona o mediaci a vedoucí tohoto autorského kolektivu.

Již v letech 2010-2012 se za ČAK aktivně účastnila legislativních příprav zákona o mediaci a následně byla ministrem spravedlnosti jmenována předsedkyní zkušební komise pro státní zkoušky z mediace. V roce 2017 ji pak opětovně ministr spravedlnosti ČR jmenoval členkou pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti.

JUDr. Martina Doležalová je v současnosti full time praktikující mediátorkou a současně konciliátorkou ve spotřebitelských sporech v České advokátní komoře a je také vedoucí sekce mimosoudního řešení sporu (ADR) jako poradního orgánu představenstva ČAK, kde se snaží o pozitivní rozvoj mediace v českých podmínkách a o maximální profesionalitu českých advokátů mediátorů i v mezinárodním měřítku.

Doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. (na snímku vpravo)

vysokoškolská učitelka, mediátorka, lektorka a supervizorka, autorka odborných knih, organizátorka profesních setkávání a vědeckých konferencí, výzkumná pracovnice.

S mediací se poprvé setkala koncem 90. let, a jak sama říká, bylo to setkání „na celý život“. Obrazně řečeno, od té doby sedí na trojnožce, která se skládá z teorie a výzkumu mediace; vzdělávání v mediaci a praxe mediace. Současně se snaží o podporu a rozvoj systému mediace a profese mediátora u nás. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, od roku 2011 na PF UP Olomouc organizuje pravidelné vědecké konference a kulaté stoly k mediaci, je členkou pracovní skupiny k mediaci Ministerstva spravedlnosti.

PhDr. Tatjana Šišková (na snímku vlevo)

mediátorka, lektorka a facilitátorka zaměřená na rodinnou a interetnickou mediaci

V roce 1992 byla spoluzakladatelkou Českého centra pro vyjednávání a řešení konfliktů a od roku 1993 působí jako lektorka AMČR, z. s. V této době se stala také zakladatelkou a lektorkou smírčích rad v České republice. V roce 2000 pak stála u zrodu Asociace mediátorů ČR a byla její první a dlouholetou předsedkyní. Od roku 2008 pak působí jako mediátorka při Centru mediace Praha, s. r. o., a jako zkušební komisařka budoucích zapsaných mediátorů a jako členka legislativní komise Ministerstva spravedlnosti ČR. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných publikací, výukových materiálů a metodik, jakož i příspěvků na téma mediace.

V kategorii Talent roku byli vyhlášeni vítězové Meziuniverzitní mediační soutěže, která proběhla na půdě Právnické fakulty UK dne 24. 3. 2019 za účasti týmů z České republiky a Slovenské republiky.

V rámci slavnostního společenského programu pak byly vyhlášeny kategorie pro nový ročník Mediátora roku 2020. Podrobnosti přineseme později.

Text a foto: JUDr. Hana Rýdlová