oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Maření spravedlnosti se stane trestným činem

publikováno: 05.12.2018

Vědomé předkládání falešných nebo pozměněných důkazů bude nově trestným činem maření spravedlnosti, stejně jako třeba navádění ke křivé výpovědi či obvinění. Soudy za toto provinění budou moci uložit až deset let vězení. Změnu přináší novela trestního zákoníku, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Maření spravedlnosti se podle sněmovních úprav, jak je prosadila poslankyně Helena Válková (ANO), výslovně omezí na věcné a listinné důkazy, které by navíc musely mít podstatný význam pro rozhodnutí soudu. Pachatelé by také mohli využít účinné lítosti.

Návrh podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) míří například na padělané směnky nebo na smlouvy s účelově nesprávným datem. Tomu, kdo by předložil důkaz, o němž ví, že je padělaný nebo pozměněný, a to v úmyslu, aby byl použit jako pravý, by měly v základní sazbě hrozit až dva roky vězení.

„Není sporu o tom, že advokacie jako taková a pak konkrétně i někteří advokáti, mne nevyjímaje, se vyjadřovali kriticky k návrhu novely trestního zákoníku, který byl posléze v pozměněné podobě schválen Parlamentem ČR a nyní podepsán prezidentem. Za problematické jsme považovali ustanovení navrhovaného § 347a, aspirující na „Maření spravedlnosti“. Byli jsme, a i stále jsme, přesvědčeni, že některé z možných interpretací této normy mohou zasahovat negativně do činnosti advokátů a fakticky je činit odpovědnými za důkazy, které budou předkládat v zastoupení svých klientů. Kromě toho, to už čistě v rovině právní čistoty, jsme namítali, že úprava postihující svádění ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347) je fakticky pokusem postihovat ještě ranější fázi jednání, než je příprava trestného činu,“ tlumočí stanovisko advokátního stavumístopředseda ČAK JUDr. Tomáš Sokol.

Kritici změny tvrdí, že maření spravedlnosti nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu. „Spor byl vyřešen kompromisem, který je nutno respektovat. Svádění vypadlo zcela. Přijatá formulace skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti by měla riziko postihu advokáta za to, že předloží důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, zmírnit. Advokáti si tedy při předkládání důležitých dokumentů jako důkazů v civilním i v trestním řízení budou muset počínat poněkud obezřetněji než doposud. Za sebe bych doporučoval, aby advokát, pokud bude přebírat od klienta cokoliv, co má být předloženo jako důkaz, jednak klienta poučil o uvedeném trestném činu a dále si vyžádal souhlas s tím, že důkaz bude předkládat s výslovným komentářem, že jej obdržel k tomu účelu od klienta a nemá důvod pochybovat o jeho pravosti a autenticitě,“ doplňuje JUDr. Sokol. 

Novela trestního zákoníku také ruší trestné činy podílnictví a začleňuje je pod legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozšířit se má postih takzvaných zahraničních teroristických bojovníků nebo kyberterorismu. Novela se týká rovněž postihu násilí na ženách nebo korupce.

Změna nabude účinnosti počátkem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně počátkem února.

(ČTK + red. BA)