oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Luhačovice – po 100 letech opět místem setkání představitelů advokacie

publikováno: 22.09.2018

Se stoletým výročím republiky, které si letos připomínáme, je úzce spjata i samostatnost advokacie, která přispěla k základům státnosti. Byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně po vzniku nového státu zahájili vzájemnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů. Jejich vzájemné konzultace navazující na říjnové události roku 1918 vyústily koncem téhož roku v setkání advokátů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Luhačovicích, jež se stalo základem nové národní podoby a konstituce jednotlivých samospráv svobodné advokacie.

„A protože je naší povinností znát svoji historii a zároveň vzdát hold advokátům – zakladatelům, sešli jsme se při příležitosti tohoto významného dobového setkání na vzpomínkové akci „100 let české a slovenské advokacie“ ve dnech 20. až 22. září 2018. A kde jinde, než v Luhačovicích,“ připomněl předseda představenstva ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

Při této příležitosti se čeští, slovenští, jakož i celá řada zahraničních advokátů a dalších zástupců justice zúčastnili nejvýznamnější advokátní konference posledních let. Konferenci ke 100 letům české a slovenské advokacie uspořádala Česká advokátní komora za podpory Slovenské advokátní komory přímo v centru Luhačovic, v Městském domě kultury Elektra.

Téměř 400 účastníků mělo příležitost po slavnostním zahájení a projevech předsedů obou stavovských komor, jakož i zdravic významných hostů vyposlechnout si ve dvou souběžně probíhajících panelech přednášky jak na aktuální témata, která zaměstnávají advokacii a právo vůbec (otázky důvěry vztahu klient-advokát, mlčelivosti, ale i daňověprávní, kodifikace advokátního procesu atd.), tak i vystoupení historiků advokacie. Dostalo se jim tak možnosti připomenout si ty milníky české a slovenské historie, které se dotkly advokacie a zhodnotit, zda a jak advokacie v přelomových obdobích obstála. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že byl představen i projekt Advokáti proti totalitě, který je naplánován na příští rok a klade si za cíl objevovat nová jména a psát nové příběhy.

U příležitosti 100 let české a slovenské advokacie předsedové advokátních komor JUDr. Vladimír Jirousek, za ČAK a Tomáš Borec za SAK podepsali společné memorandum:

My, stávající reprezentanti české a slovenské advokacie, při vědomí své odpovědnosti k odkazu svých předchůdců – zakladatelů veřejných správ nebo samospráv na úseku advokacie v letech 1918 až 1922, u příležitosti 100. výročí existence či budování nezávislé české a slovenské advokacie, slavnostně a čestně prohlašujeme, že budeme nadále ctít a rozvíjet své historicky založené nadstandardní vztahy spolupráce a vzájemného respektu. V rámci těchto vztahů se zavazujeme k podpoře akcí posilujících vztahy mezi ČAK a SAK, resp. mezi českými a slovenskými advokáty, k odborné a případně další prospěšné spolupráci, to vše při zachování a ochraně dějinné kontinuity našich vztahů.

Plně si uvědomujeme poslání advokacie v civilizované, demokraticky formované společnosti, spočívající zejména v zajištění jejího nezávislého výkonu prostřednictvím advokátní samosprávy, jednak v garanci naplňování podmínek spravedlivého procesu. Při obraně základních pilířů advokacie si budeme vždy poskytovat podporu a potřebnou pomoc, a to bez nároku na jakékoliv kompenzace.

Zavazujeme se ctít, propagovat a případně chránit dobré jméno druhé strany Memoranda, jak v tom kterém domovském státě, tak ve sféře nadnárodních vztahů, týkajících se obecně advokacie nebo přímo našich advokátních stavů.“