oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě hledá advokáty, specialisty na rodinné právo

publikováno: 21.03.2019

Nadace Naše dítě již 25 let pomáhá dětem a je jednou z nejrespektovanějších neziskových organizací v České republice. Nyní nadace potřebuje nové pomocníky, a to zejména z řad specialistů na rodinné právo. Cenné rady poskytují i advokáti z České advokátní komory specializovaní na rodinné právo. Připojte se k nám!

777 800 002

 Linka právní pomoci

Na tomto číslo získávají jak děti, tak rodiče odpovědi v tíživých životních situacích, se kterými si nevědí rady. Jaké situace budete řešit? Podle psychologa a autora knihy, doc. PhDr. Oldřicha Matouška, CSc., je přibližně pětina dětí vystavena spornému rozvodu, kdy život a poměry v rodině upravuje soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy psychicky týraných dětí. 

Jako spolupracovníci Nadace Naše dítě budete spolutvůrci prestižních ochranných projektů pro děti a jejich rodiny, stanete se členy inspirativního týmu. Spolupráce Vás ale obohatí i profesionálně. Nadace totiž podporuje zavedení Cochemského modelu, jehož podstatou je intenzivní mezioborová spolupráce soudců, OSPODu, advokátů, soudních znalců a mediátorů v rámci opatrovnického řízení. Rozchody rodičů nesmí být pro děti památkou na celý život! 

Zájemci se mohou hlásit na mail: z.safarova@nasedite.cz nebo h.schottova@nasedite.cz 

(red)