oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Křest významného právnického díla

publikováno: 11.12.2014

Nakladatelství Wolters Kluwer, a. s., uspořádalo dne 21. 11. 2014 slavnostní křest prvního kompletně vydaného komentáře k novému občanskému zákoníku. Dosud jediný komentář, který vyšel v úplnosti, vznikl pod vedením nejvýznamnějších českých odborníků v oboru občanského práva – prof. JUDr. Jiřího Švestky a prof. JUDr. Jana Dvořáka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a prof. JUDr. Josefa Fialy z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Křest se konal v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod záštitou děkana prof. JUDr. Jana Kuklíka a zúčastnila se jej řada předních osobností českého právnického světa, mj. předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň, místopředseda České advokátní komory a nově schválený soudce Ústavního soudce JUDr. David Uhlíř, kteří se na komentáři také autorsky podíleli. 

Vedoucí autorského kolektivu k vydanému komentáři řekli: „Pomalu se ohlížíme za prvním rokem účinnosti nového občanského zákoníku. Řada právníků, ale i nejširší veřejnost se s novou úpravou postupně seznamovala, zvykala si na nové instituty, na novou aplikační praxi, soudy začaly vydávat první rozhodnutí podle nové úpravy, která byla od počátku přijímána rozporuplně. Setkali jsme se na jedné straně s velmi kritickými výklady jak v celkové koncepci nového zákona, tak i k některým jednotlivostem právní úpravy, na druhé straně s takřka nekritickým přijímáním nového kodexu. Po celý rok byla proto také otevřena otázka novelizace přijatého předpisu. Mají být opraveny jen nejnutnější chyby, anebo má být provedena komplexní novela, která by zasáhla samu podstatu nového občanského zákoníku? Na tyto otázky se nehledá odpověď snadno a názory předních civilistů se často rozcházejí. I přes názorové neshody nakonec občanský zákoník prozatím zůstává v nezměněné podobě. Je platným a účinným soukromoprávním předpisem a nejasnosti jeho výkladu pomáhají překonávat komentáře, které začaly vycházet už od konce loňského roku. Jako vedoucí autorského kolektivu komentáře Wolters Kluwer se zvláštním potěšením konstatujeme, že komentář tohoto nakladatelství je prvním, který vyšel v kompletní podobě.“     

Šestisvazkový komentář je dílem více jak 60 autorů z řad soudců, advokátů, notářů i akademiků, kteří na 7752 stranách vyčerpávajícím způsobem shrnuli dosavadní praktické i teoretické poznatky relevantní pro aplikaci nového soukromého práva. Rozvržení komentáře respektuje systematiku občanského zákoníku. Jednotlivé svazky zahrnují obecnou část, rodinné právo, věcná práva, právo dědické; obsáhlá partie závazků je pak rozdělena do dvou posledních svazků.