oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Křest knihy „Advokátní právo“ na domovské půdě ČAK

publikováno: 13.09.2017

„Ať Advokátní právo není knihou na jedno přečtení, ale na studování a ať se dožiji toho, že v mé knihovně nikdy nebude její 2., 3., nebo 150. vydání. Přeji tedy knize dlouhý život, aby se díky ní naše advokátní právo konečně ustálilo.“ Těmito slovy poslal do světa publikaci Advokátní právo po slavnostním křtu 12. září 2017 její kmotr a recenzent v jedné osobě JUDr. PhDr. Stanislav Balík, bývalý předseda České advokátní komory a bývalý ústavní soudce, dnes opět advokát.

Křtu Advokátního práva se za asistence Martina Vychopně a Jaroslava Svejkovského ujal kmotr Stanislav Balík.Nejnovější kniha z nakladatelství C. H. Beck a z dílny kolektivu autorů pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory. Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají i témata, která jsou kontroverzní, která se týkají úvah o přiměřené odměně, o možné reklamě, o nabízení služeb, o poskytnutí informací o podnikání a další. 

Autorský kolektiv je sestaven většinou z advokátů, z nichž mnozí mají zkušenosti i z práce v orgánech Komory. Patří mezi ně kromě vedoucího tvůrčího týmu JUDr. Jaroslava Svejkovského také JUDr. Martin Vychopeň, doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. z katedry občanského práva PF UK, dále pak  JUDr. Petr Mrázek, JUDr. Irena Schejbalová, JUDr. Radim Miketa, JUDr. Michaela Střížová, Mgr. Petra Vrábliková, JUDr. Ing. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D.,  JUDr. Petr Čáp, JUDr. Johan Justoň, JUDr. Ladislav Krym, JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA, JUDr. Bohuslav Sedlatý, Ing. Gustav Vacek, Mgr. Zdeněk Turek. Autorství předmluvy se s chutí a rád ujal bývalý předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. 

„Než knihu pokřtíme, uvedl bych jen dvě poznámky - vedoucí našeho autorského kolektivu byl na nás tvrdý, ale jen díky jeho nasazení a entuziasmu společná kniha vyšla. Všem spoluautorům bych chtěl poděkovat,“ řekl při slavnostním křtu předseda Komory a jeden z autorů JUDr. Martin Vychopeň. Velký dík vyslovil svým zdatným pisatelům, kteří se nezalekli problémů, i zmíněný šéf autorského kolektivu JUDr. Svejkovský. „Slib, který můj tým stran termínu dal, také splnil, stejně jako vydavatelství, že kniha spatří světlo světa do 7. sněmu ČAK,“ dodal. 

Tam se také bude 22. září prodávat, takže zúčastnění advokáti si ji mohou přímo v pražském hotelu Clarion prohlédnout a zakoupit. 

(dak)

Foto: Mgr. Barbora Petráčková