oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Kongres Právní prostor 2018

publikováno: 26.04.2018

Ve dnech 24. až 25. dubna 2018 proběhl v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi již osmý ročník kongresu Právní prostor 2018. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti Atlas Consulting. Moderování se ujal trefný, vtipný a vždy skvěle připravený Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

První konferenční den otevřely tematické bloky o ochraně osobních údajů a GDPR a pracovním právu. Svá vystoupení přednesli JUDr. David Borovec, který se věnoval ochraně osobních údajů v personální praxi, a upozornil například na nadužívání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Mgr. Jana Pattynová, LL.M., se v příspěvku nazvaném „Ochrana osobních údajů ve střední a malé korporaci“ věnovala mimo jiné přijímání související české legislativy, a blok uzavřel Mgr. František Korbel, Ph.D., svým příspěvkem o ne/odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti v digitálním světě. Druhý, pracovněprávní blok zahájila Mgr. Ing. Markéta Pravdová, která se věnovala sociálním médiím na pracovišti a ve svém příspěvku upozornila na konkrétní projevy nebezpečného chování zaměstnanců na sociálních sítích. Výhody, nevýhody a nástrahy agenturního zaměstnávání potom shrnula Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, která hovořila mimo jiné o nutnosti vytvořit srovnatelné podmínky agenturních a kmenových zaměstnanců.

Oběma těmito bloky silně rezonovaly nejen základní otázky těchto právních oborů, ale zejména otázky spojené s prolínáním práva a sociálních medií, jejichž vliv den ode dne sílí a nelze jim uniknout.

Ostatně i panelisté bloku deliktního práva, který následoval po přestávce na oběd, se sociálních sítí také dotkli. Velmi zaujala přednáška předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Libora Vávry, kterou trefně nazval „Budeme si ještě více nadávat, nebo se už začneme mlátit?“ Zamyslel se tak nad sociálními sítěmi z pohledu trestního soudce. Aktuálním otázkám ukládání peněžitých trestů se věnoval předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a tím, jaké je role státního zastupitelství v právním státě se ujal JUDr. Jan Lata, Ph.D., prezident Unie státních zástupců ČR.

Kongres se dále věnoval občanskému právu. A opět to začalo médii! Doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., se zaměřil ve svém kritickém vystoupení na možnosti omezení koncentrace vlastnictví médií, za což sklidil dlouhý potlesk publika. Advokát JUDr. Petr Meduna pak ve svém vymezeném čase probral Lex Schwarzenberg, na jehož základě byl bez náhrady vyvlastněn nejrozsáhlejší majetek v poválečné Evropě, a jeho vliv na současnost. Pozdní odpolední hodiny pak patřily fenoménu judikatury v právu v podání JUDr. Lukáše Králíka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Ivo Pospíšila, Ph.D. Toto téma zaznělo poprvé a jistě ne naposledy. Druhý z přednášejících hovořil o krizi incidenční závaznosti soudních rozhodnutí jako paradoxu dneška. Věnoval se obecné závaznosti judikatury a upozornil, že není možné mechanicky přebírat vše, co bylo dosud vydáno, a že zpracování a používání judikatury je velkou intelektuální výzvou.

Úplný závěr prvního dne pak ovládlo právo ústavní a prostorem sečského kongresového hotelu se nesly otázky referenda, role prezidenta republiky při utváření a ustavení vlády. Pan profesor Gerloch se zamýšlel nad otázkami ústavního sytému a dospěl k závěru, že ústavní pořádek se musí vyznačovat pevností, na rozdíl od ústavního systému, kterému by měla být vlastní pružnost.

V rámci společenského večera pak byly představeny novinky systému Codexis, vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší studentský článek a dlouho do noci se debatovalo o právu vážně i nevážně, s humorem i povzdechem.

Druhý den zahájil svou přednáškou o aplikačních problémech zákona o obchodních korporacích JUDr. Jan Lasák, LL.M., a civilistický blok doplnil JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., s otázkami souvisejícími s culpa in contrahendo. Sdílené ekonomice se pak věnoval prof. Pichrt.

Zlatý hřeb konference, tedy již tradiční perličku na závěr, tvořil blok o aktuálních otázkách justice. Svým filozofujícím vystoupením přispěl předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, jehož vyslechli všichni s mimořádným zaujetím a osobně si z něho odnáším poučení „že v podmínkách právního státu nemůže nabýt legitimity jiný režim, než režim demokratický“ a zároveň, že „v právním státě nemůže norma vítězit nad obsahem, základní práva jsou korektivem ústavních norem, jejich interpretace a aplikace.“ Doplnil jej pak místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, který se zamýšlel nad osobností a morálním kreditem soudce, šéfka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová a předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa.

Bulletin advokacie byl již tradičně hrdým partnerem kongresu, jehož osmý ročník lze jen chválit.

Více informací o kongresu Právní prostor 2018 naleznete ZDE.

JUDr. Hana Rýdlová