oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Konference o aktuálních problémech obhajoby

publikováno: 06.10.2015

Unie obhájců ČR ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze uspořádali dne 1. října 2015 na půdě pražské právnické fakulty odbornou konferenci na téma Právo na obhajobu – teorie a praxe 21. století.

Příspěvky byly zaměřeny jak na teoretická východiska (např. svoboda jako základ spravedlnosti, právo na obhajobu a presumpce neviny), tak i na konkrétní aplikační problémy (např. Listina základních práv EU v aplikační praxi, limity projevu obhájce v trestním řízení ve světle judikatury ESLP).

Samostatný blok byl věnován také teoretickým východiskům správního trestání (např. právo na obhajobu v řízení o správních deliktech) a právu na obhajobu v praxi stran trestního řízení (např. kontrast platné právní úpravy a reálných východisek obhajoby v praxi).

Své poznatky přednesli jak čeští, tak i slovenští obhájci, kterým byl věnován samostatný tzv. „slovenský blok“, v němž seznámili posluchačstvo se svými poznatky z praxe.

Podrobnou zprávu z konference pro vás připravujeme.