oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Konference Nové soukromé právo 2016

publikováno: 24.11.2016

Dne 22. listopadu 2016 uspořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ pro advokáty a širší právnickou veřejnost odbornou konferenci Nové soukromé právo, kterou svou záštitou podpořil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Konference se konala v kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9 - Vysočanech.

Již pátý ročník konference krátce po deváté svým úvodním slovem zahájil a přítomné v celkovém počtu přesahujícím 400 účastníků přivítal bývalý předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek, který se ujal moderování celého konferenčního dne.

Jako první vystoupil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., který si připravil pro publikum téma týkající se svéprávnosti nezletilých. Následoval ho a za Českou advokátní komoru vystoupil jako první její místopředseda Mgr. Robert Němec, LL.M., který se zaměřil na praktické dopady o. z. do oblasti úvěrového financování a zajištění. Hlavní autor nového civilního kodexu Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš se poté podíval na soukromé a veřejné právo v koexistenci a ve svém vystoupení řešil praktické efekty druhé věty o. z. Zda nový občanský zákoník představoval revoluci nebo ne a jaký je pohled na nové civilní právo i zvenčí rozebíral prof. Dr. univ. Arséne Verny M. E. S. V prvním bloku přednášek pak ještě vystoupil doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA s tématem insolvence a exekuce po česku, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, který na tématu společného jmění manželů – povinnost nebo svobodná volba rozebral důležitější a obecnější právní otázky a uzavřel jej předseda Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., s několika poznámkami ke statutárním orgánům korporací.  

Ústavní soudce JUDr. David Uhlíř zahájil další část konference svým příspěvkem na téma stát jako účastník občanskoprávního vztahu. Následoval ho JUDr. Michal Žižlavský, který si položil otázku, zda potřebujeme advokáty v době mediální a na něho navázal JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., který rozebral výzvy digitálního věku v advokacii. K tématu se přidal a doplnil jej Mgr. František Korbel, Ph.D., který se zaměřil na dopady nařízení eIDAS do právního řádu ČR. JUDr. Monika Novotná pak jako poslední dopolední přednášející věnovala svou přednášku tématu rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu obchodní korporace v intencích základních zásad soukromého práva.

Odpolední blok  s přednáškou nazvanou -co dělat, když se blížím úpadku- otevřel doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., hlavní autor nového zákona o obchodních korporacích. Advokát JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., se pak věnoval méně frekventovanému právu akcionářů na náhradu reflexní škody. Do oblasti bankovnictví zamířil svým vystoupením doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D., který si kladl otázky, zda je záporný úrok (i)legální? JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., pak věnoval své vystoupení soukromému právu a veřejným zakázkám a následoval ho advokát Mgr. Michal Nulíček, LL.M., který přítomné publikum seznámil se současnými trendy odpovědnosti a prevenční povinnost v prostředí ISP. 

V poslední části letošní konference vystoupil jako první přední civilista doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., který z velké škály otázek kolem nového soukromého práva vybral tentokrát k rozboru několik problémů nepřikázaného jednatelství. Osudem nájmu věci, k níž existuje jiné majetkové právo, se pak zabýval JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Advokát JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., se pak zaměřil na meze předsmluvní odpovědnosti podle o. z. a pracovněprávní vztahy a nové občanské právo, jejich hranice a prolínání probrala advokátka Mgr. Marie Janšová. JUDr. Daniela Šustrová pak publikum seznámila s tím, jak vylepšit údaje v katastru nemovitostí. Její článek na toto téma naleznete v Bulletinu advokacie č. 12/2016. Konferenci pak ukončilo vystoupení Mgr. Michala Pálinkáse nazvané konflikt zájmů členů orgánů obchodních korporací po rekodifikaci.  

Podrobnou zprávu z konference přineseme v prosincovém vydání Bulletinu advokacie.   

Organizátoři děkují partnerům, Česká advokátní komora zejména společnosti WI-ASS ČR za podporu a pomoc. 

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Jakub Štadler