oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Karlovarské právnické dny

publikováno: 14.04.2016

Ve dnech 16. – 18. 6. 2016 se v hotelu Thermal v Karlových Varech již po dvacáté čtvrté konají Karlovarské právnické dny.

Prestižní ocenění společnosti Karlovarské právnické dny Pocta judikátu a Nejlepší právnický časopis budou udělena spolu s Autorskou cenou na slavnostní recepci, a to na základě hodnocení odborné právní veřejnosti prostřednictvím tohoto anketního lístku. Hlasujte pro svůj stavovský časopis ZDE.

 

Přinášíme Vám podrobný program.

ČTVRTEK 16. 6. 2016

• 9:15 Zahájení XXIV. konference Karlovarské právnické dny

JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát, Praha, viceprezident KJT

Závazky ze smluv či zákona a odpovědnost za jejich porušení

• 9:20-9:50 Kritický rozbor praktických dopadů novely zákona o významné tržní síle a iniciativa obchodních řetězců „férový obchod“

prof. JUDr. Josef Bejček, DrSc., PF MU Brno

• 9:50-10:25 Porušení závazkového práva jako nekalá soutěž a)nebo nekalá obchodní praktika

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., PF MU Brno

• 10:25-11:00 Kdo dostává úplatky? Dohody o úplatcích na příkladu švýcarského práva

Dr. Christa Kissling, senior scientist ECTIL, Vídeň

• 11:20-12:00 Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR

• 12:00-12:45 (Ne)účinnost a (ne)platnost smluv zveřejňovaných povinně v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

 Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Praha

 

Občanské právo procesní

• 13:45-14:25 Postavení soudu a stran sporu v rekodifikovaném slovenském civilním procesu

doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D., PF UK Bratislava

• 14:25-15:10 Současný vztah ústavní stížnosti a dovolání

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., ÚS ČR

• 15:10-15:50 Limity dohod o třetích osobách určujících rozhodce

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., NS ČR

• 16:15-16:45 Postavení judikatury v právu SR

JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D., NS SR

• 16:45-17:15 Řízení před ESD a jeho specifika

Dr. Viktor Kreuschitz, soudce Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk

• 17:15-17:45 Zkušenosti českého advokáta z působení před rakouskými soudy

Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno

• 17:45-18:30 Diskuse na téma teorie a praxe v procesních otázkách

 

PÁTEK 17. 6. 2016

Trestní právo

• 9:00-9:45 Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., VSZ Praha

• 9:45-10:30 Trestní odpovědnost znalců

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR

 

K interpretaci a aplikaci rozhodnutí Soudního dvora EU a jejich význam pro právníky členských států

• 10:50-11:20 Problematika nalézání práva Soudním dvorem EU

Marc Jaeger, předseda Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk

• 11:20-12:00 Interpretace práva a motivace soudního rozhodování

prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk

• 12:00-12:40 Právo být slyšen ve správním řízení

Dr. Viktor Kreuschitz, soudce Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk

 

Trestní právo ve vztahu ke správnímu právu

• 13:40-14:20 Zásady trestního práva ve správním trestání

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., NSS ČR

• 14:20-15:00 „Ne bis in idem“ ve vztahu daňového a trestního práva

JUDr. Josef Baxa, předseda NSS ČR

• 15:00-15:45 Diskuze k rozhodnutí ESLP Štrasburk a NSS ČR „Ne bis in idem“

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR

JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D., advokát, Praha

• 16:15-17:00 Uzavírání smluv on-line – (COM 2015/634 a 635)

prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT

• 17:00-17:30 Aktuální výhled legislativy v ČR

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR

• 17:30-18:00 Podněty – dotazy účastníků k přítomným vrcholným představitelům justice a resortu

• 20:00-24:00 Slavnostní recepce – hotel Imperial Karlovy Vary

 

SOBOTA 18. 6. 2016

Korporátní právo

• 9:00-9:40 Opatrovník a obchodní korporace (zda lze, a pokud ano, za jakých podmínek jmenovat opatrovníka obchodní korporaci podle ustanovení o. z. o opatrovnictví právnických osob)

prof. JUDr. Jan Dědič, advokát, Praha

• 9:40-10:20 Změna zakladatelského právního jednání

doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, CEVRO institut Praha

 

Zneužití či využití práva

• 10:45-11:20 Zneužití práva

JUDr. Roman Fiala, NS ČR

• 11:20-12:00 Odpovědnost ve sportu

Mgr. Michal Králík, Ph.D., NS ČR

• 12:00-12:45 Postavení zástavního věřitele v insolvenčním řízení

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR

• 12:45-13:15 Věřitel jako vlivná osoba

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., advokát, Praha

• 13:15-14:00 Závěrečná diskuse a přípitek

 

Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání měněny.

Podrobnosti naleznete stránkách na www.kjt.cz.