oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Karel Brückler se stane novým předsedou zkušební komise ČAK

publikováno: 05.02.2019

Zkušební komise České advokátní komory svým novým předsedou zvolila dosavadního místopředsedu Karla Brücklera. Stávající předseda Jan Luhan, advokát z Lysé nad Labem, se rozhodl své funkce k 30. září 2019 vzdát. Protože zkušební komise zasedá zpravidla jen jednou do roka, vzala záměr svého předsedy na tuto funkci rezignovat na vědomí a nového předsedu od 1. října zvolila už nyní.

Karel Brückler byl dosud místopředsedou zkušební komise. Specializuje na trestní právo, které také u advokátních zkoušek zkouší. Jeho mediálně známými klientskými případy byly například obhajoba současné eurokomisařky a dřívější náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Věry Jourové, bývalého policisty Karla Kadlece stíhaného za nabourání automobilů v opilosti na pražských Vinohradech anebo zlínského podnikatele Romana Vašků je obžalovaného z daňových úniků při obchodech s leteckým petrolejem.

Brückler byl předsedou zkušební komise zvolen až ve druhém kole, když zvítězil nad dalším kandidátem, českobudějovickým advokátem a místopředsedou představenstva ČAK Františkem Smejkalem. Společně s nimi se v prvním kole o předsednictví zkušební komise ucházeli ještě kroměřížský advokát Vladimír Papež a pražský advokát Přemysl Vácha.

Zkušební komise ČAK sdružuje 161 zkušebních komisařů – advokátů, soudců, státních zástupců, vysokoškolských učitelů a dalších uznávaných odborníků z právní teorie i praxe. Její členy jmenuje na dobu neurčitou ministr spravedlnosti – jednu třetinu na návrh advokátní komory, druhou na návrh předsedy Nejvyššího soudu a třetí dle svého uvážení. Předsedou i oběma místopředsedy komise však mohou být jen advokáti, jejich volební období je čtyřleté.

Advokátní zkouška je, vedle dalších požadavků stanovených zákonem o advokacii, podmínkou pro zápis uchazeče o výkon advokacie do seznamu advokátů. Zkouška sestává z pěti právních oborů: práva ústavního a správního, trestního, občanského (včetně rodinného a pracovního), obchodního a předpisů upravujících poskytování právních služeb advokáty. Ze všech těchto oborů musí advokátní koncipienti v jeden den vykonat veřejnou ústní zkoušku. Té o několik týdnů předcházejí písemné klauzury z trestního, občanského a obchodního práva. Od letošního července se však podoba zkoušek změní, písemným klauzurám bude nově předcházet připouštěcí test. Zavedení tohoto testu vedlo ke zvýšení poplatku za zkoušku z dosavadních osmi na deset tisíc korun.

 

Zdroj: Česká justice