oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

K novele zákona o advokacii z pohledu advokátních zkoušek

publikováno: 02.08.2017

Záhy po schválení novely zákona o advokacii se objevily mnohé dotazy advokátních koncipientů – kdy budou zveřejněny okruhy otázek, případně od kterého okamžiku bude postupováno podle nové úpravy.

V této souvislosti je nutné připomenout, že samotný zákon o advokacii vlastní průběh a obsah zkoušky přímo neupravuje. V tomto směru přinese zásadní změnu až vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou bude vydán nový advokátní zkušební řád. Až na základě této vyhlášky bude možné postupovat dle tohoto (nového) advokátního zkušebního řádu.

Bude-li nový advokátní zkušební řád vydán (a ČAK to pochopitelně předpokládá), lze pravděpodobně očekávat, že podle nových pravidel budou advokátní zkoušky prováděny nejdříve od poloviny roku 2018.

O změně úpravy advokátních zkoušek budou koncipienti i všichni advokáti včas informováni.

vedení ČAK