oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.: Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu

autor: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
publikováno: 24.09.2014

Anag, Praha 2014, 184 stran, 349 Kč.


Nový občanský zákoník přináší od 1. ledna 2014 doslova převratnou právní úpravu v mnoha oblastech. Tato publikace se zabývá navýsost aktuální problematikou výpovědí z nájmu bytu včetně jiných způsobů skončení nájmu bytu a rovněž přechodem nájmu bytu.  

Jde o publikaci, která je svým pojetím primárně vědecká, nicméně autorovi se podařilo napsat ji velice čtivým způsobem, jazykem, který je srozumitelný nejen právníkům, ale též všem osobám zabývajícím se danou problematikou. Umožní snadnou orientaci také osobám, kterých se daný problém dotkne pouze jednorázově. 

Publikace srozumitelně, stručně a aktuálně komplexně vysvětluje rozsáhlou oblast skončení nájmu bytu a umožňuje tak, aby jak pronajímatelé, tak nájemci poznali svá práva a povinnosti, dokázali je aplikovat v běžném životě a předcházeli tak možným sporům. 

Autor přehledně a poutavě vysvětluje celou řadu ustanovení, která v samotném zákoně nejsou vždy podána tak, aby jim čtenář mohl bez problémů porozumět. Publikaci tak lze doporučit nejen právníkům zabývajícím se danou tematikou a studentům právnických fakult, ale také nejširší veřejnosti, tj. vlastníkům bytů a domů a jejich nájemcům. 

Přínosem publikace jsou rovněž vzory formulářů smluv, výňatky z nového občanského zákoníku týkající se dané tematiky a také vybraná judikatura. 

Lze tak konstatovat, že tato publikace přináší řadu užitečných informací a lze ji doporučit nejširšímu okruhu čtenářské veřejnosti. 

 

Koupit lze ZDE.