JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.: Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu


autor: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
publikováno: 24.09.2014


Nový občanský zákoník přináší od 1. ledna 2014 doslova převratnou právní úpravu v mnoha oblastech. Tato publikace se zabývá navýsost aktuální problematikou výpovědí z nájmu bytu včetně jiných způsobů skončení nájmu bytu a rovněž přechodem nájmu bytu.  

Jde o publikaci, která je svým pojetím primárně vědecká, nicméně autorovi se podařilo napsat ji velice čtivým způsobem, jazykem, který je srozumitelný nejen právníkům, ale též všem osobám zabývajícím se danou problematikou. Umožní snadnou orientaci také osobám, kterých se daný problém dotkne pouze jednorázově. 

Publikace srozumitelně, stručně a aktuálně komplexně vysvětluje rozsáhlou oblast skončení nájmu bytu a umožňuje tak, aby jak pronajímatelé, tak nájemci poznali svá práva a povinnosti, dokázali je aplikovat v běžném životě a předcházeli tak možným sporům. 

Autor přehledně a poutavě vysvětluje celou řadu ustanovení, která v samotném zákoně nejsou vždy podána tak, aby jim čtenář mohl bez problémů porozumět. Publikaci tak lze doporučit nejen právníkům zabývajícím se danou tematikou a studentům právnických fakult, ale také nejširší veřejnosti, tj. vlastníkům bytů a domů a jejich nájemcům. 

Přínosem publikace jsou rovněž vzory formulářů smluv, výňatky z nového občanského zákoníku týkající se dané tematiky a také vybraná judikatura. 

Lze tak konstatovat, že tato publikace přináší řadu užitečných informací a lze ji doporučit nejširšímu okruhu čtenářské veřejnosti. 

 

Koupit lze ZDE.