oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

JUDr. Gerhardt Bubník osmdesátiletý!

publikováno: 28.07.2015

Byl jsem postaven před těžký úkol napsat laudatio k osmdesátinám kolegy JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M. Těžký proto, že jsem podal mnohé informace o této osobnosti k jeho sedmdesátým pátým narozeninám v Bulletinu advokacie č. 7-8/2010.

Budiž mi dovoleno opsat z tehdejšího úvodu, jak je možné, že tak dobře vypadajícímu a agilnímu kolegovi může být tolik let. Totéž mohu napsat i dnes k jeho osmdesátinám.

Dr. Bubník maturoval s vyznamenáním na Anglickém gymnáziu v Charvátově ulici Praze. Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy ukončil summa cum laude v r. 1958 a od té doby pracoval jako advokátní koncipient v Olomouci. Advokátní zkoušku složil v r. 1962, rovněž s vyznamenáním, a od r. 1963 se stal členem Advokátní poradny č. 1 v Praze, kde jsem se s ním seznámil. V roce 1967 získal na Právnické fakultě UK doktorát. Jako první Čechoslovák v historii studoval na Harvard Law School. Za svou diplomovou práci zde v r. 1969 získal cenu Adizon Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva soukromého. Advokát a profesor Dr. Jan Štěpán, který po emigraci působil na Harvardu, to v dopise Ústředí české advokacii hodnotil jako „naprosto výjimečný úspěch“. Od r. 1990 pracuje kolega Bubník jako společník v AK Bubník Myslil & Partners. Je také o něm známo, že přispívá na filantropii a charitu.

Jako advokát se specializoval na mezinárodní obchodní transakce, mezinárodní obchodní arbitráž, joint-ventures, privatizaci, investice, autorské a sportovní právo. Dlouhá léta působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu v Praze a rozhodčích soudů ve Vídni, Paříži, Curychu a Lausanne. Je členem České společnosti pro mezinárodní právo, čestným členem České společnosti sportovního práva, zakladatelem a bývalým prezidentem Harvard Club Prague a dlouhá léta byl členem AIPPI. Přednášel na právnických konferencích v Praze, Londýně, Vídni, Benátkách a Budapešti. Byl též dlouholetým právním poradcem britského a japonského velvyslanectví v Praze.

Vedle své profesní činnosti se od dětství věnoval sportu. V r. 1954-57 reprezentoval v krasobruslení republiku a v r. 1956 a 1957 byl druhý na mistrovství republiky za Karolem Divínem. Hned poté začal svoji činnost funkcionářskou. Mnoho let byl členem předsednictva Svazu krasobruslení a předsedou komise rozhodčích. Znalost několika světových jazyků mu umožnila i působení na mezinárodním poli. Od r. 1963 působil jako mezinárodní rozhodčí a jako instruktor Mezinárodní bruslařské unie (ISU), školil rozhodčí nejen v ČR, ale v mnoha zemích světa, včetně Austrálie. Od r. 1976 se účastnil v různých funkcích všech zimních olympiád. V letech 1988 až 1996 byl členem Odvolací komise Mezinárodní bruslařské unie a v letech 1996 až 2010 pak členem jejího vedení a právním poradcem. Po dobu deseti let organizoval známý mezinárodní závod Pražskou brusli, v r. 1988 byl ředitelem mistrovství Evropy v krasobruslení v Praze a v r. 1993 ředitelem mistrovství světa v Praze.

Od roku 2000 do 2012 byl Dr. Bubník předsedou Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, která je odvolacím orgánem v dopingových věcech. Pod jeho vedením vytvořila rozhodnutí této komise první judikaturu ve věcech aplikace a výkladu Světového antidopingového kodexu. Dr. Bubník je také autorem přednášek o těchto předpisech pořádaných pro zástupce sportovních svazů a členy jejich disciplinárních komisí. Více než 20 let působí také jako arbitr Mezinárodního rozhodčího soudu pro sport (CAS).

Za zásluhy o rozvoj sportu a olympismu mu v r. 2007 Mezinárodní olympijský výbor udělil své nejvyšší vyznamenání – Olympijský řád a v r. 2009 Cenu MOV za boj proti dopingu. Ve stejném roce byl jmenován čestným členem Mezinárodní bruslařské unie.

Rekreačnímu sportu se věnuje i ve svém pokročilém věku. Celý život hrál tenis, většinou s kolegy advokáty z naší advokátní poradny. Vzpomínám také na dobu, kdy jsme spolu absolvovali v Poděbradech-Oboře kurzy v jízdě na koních. Nyní jezdí na kole, lyžuje a místo tenisu hraje golf.

Před několika dny jsem se zúčastnil jeho soukromé oslavy, přesně řečeno party, kde krasobruslařskou obec reprezentovala bývalá akademická mistryně světa MUDr. Jitka Hlaváčková-Šimonová.

Oficiální část zahájil předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň, který předal Dr. Bubníkovi jménem Komory Zlatý odznak za zásluhy o advokacii. Oslavence ohodnotil jako „legendu“ české advokacie a vzor pro všechny generace advokátů při naplňování poslání advokáta a advokátní etiky. Bylo to poslední vyznamenání, kterého se Gerhardtovi dostalo ve smyslu latest, ale jsem přesvědčen, že zdaleka ne last.

Já a všichni Tvoji známí, milý Gerhardte, Ti přejeme mnoho zdraví a zdaru ve všech Tvých činnostech a rádi se dožijeme Tvých dalších laudationes.

 

JUDr. Václav Král