oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

JUDr. Antonín Mokrý vyznamenán zlatou Medailí sv. Auraciána

publikováno: 11.08.2017

Návštěvníci českobudějovické katedrály sv. Mikuláše se stali 2. srpna 2017 večer svědky významné události. Byl svátek sv. Auraciána, od středověku svátek patrona Českých Budějovic a v katedrále při slavnostních nešporách byla předána ocenění českobudějovické diecése, medaile sv. Auraciána.

Zlatou medaili sv. Auraciána předal jménem diecésního biskupa JUDr. Antonínu Mokrému světící biskup českobudějovické diecése a probošt Katedrální kapituly Mons. Pavel Posád.Podle dochované starokřesťanské legendy byl sv. Auracián římský voják žijící ve 2. až 3. století, sťatý pro svoji křesťanskou víru. Tento polozapomenutý patron města Českých Budějovic a spolupatron Čech byl původně pohřbený v Kalixtových katakombách v Římě. Roku 1634 daroval papež Urban VIII. jeho ostatky provinciálu řádu kapucínů v Čechách a na Moravě Ludvíku z Rosenheimu, který je uložil v kapucínském kostele sv. Anny v Českých Budějovicích. Dne 3. srpna 1670 byl relikviář s ostatky sv. Auraciána přenesen z kapucínského kostela sv. Anny do hlavního městského kostela sv. Mikuláše, dnes katedrály českobudějovické diecéze a od té doby je tento světec vnímán vedle sv. Mikuláše jako spolupatron Českých Budějovic. V roce 2015 rozhodl diecésní biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil podle kán. 391 § 1 CIC o zřízení diecézního vyznamenání „Medaile sv. Auraciána“, která má dva stupně, zlatou a stříbrnou. 

V letošním roce byl zlatou Medailí sv. Auraciána vyznamenán i JUDr. Antonín Mokrý, významný představitel české justice, emeritní předseda Nejvyššího soudu České republiky a Vrchního soudu v Praze, který se tak zařadil mezi první nositele tohoto ocenění vůbec. 

Při jeho předání zaznělo, že tento budějovický rodák pochází z ryze katolické a vlastenecké jihočeské rodiny, jejíž kořeny sahají do 16. století. Dlouhá léta byl předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Ve své funkci předsedy, nejprve Nejvyššího soudu a následně i Vrchního soudu, aktivně přispěl k objektivnosti soudních rozhodnutí při navracení v době totality zabaveného majetku církevním právnickým osobám. Po sametové revoluci byl rovněž řadu let předsedou správní rady Univerzity Karlovy v Praze, kde se zasloužil o stabilizaci a demokratizaci činnosti univerzity, zejména při obnově jejích teologických fakult.

Jeho přispěním byla také zhotovena pamětní deska umístěná na kanovnickém domě, kde dříve žil a zemřel jeho prastrýc, generální vikář vlasteneckého biskupa Jana Valeriána Jirsíka a probošt kapituly Mons, Vojtěch Mokrý. Ten patří vedle členů notářského stavu básníka JUDr. Otakara Mokrého nebo poslance Ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži JUDr. Antonína Mokrého, k mimořádným osobnostem jihočeského právnického rodu Mokrých.

Čestnému předsedovi Pražského sdružení Jednoty českých právníků upřímně blahopřejeme.