oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jaro v regionech ČAK

autor: JUDr. Petr Mrázek
publikováno: 20.05.2013

Zima zarputile hájí své pozice a s teplotami pod bodem mrazu nechce respektovat kalendářní jaro. Příroda je tak stále ve stavu jakéhosi polospánku. V kontrastu s tím se letos výrazně rychleji probouzí k životu regiony (regionální střediska) ČAK, které ale reagují ani ne tak na roční dobu, jako na řadu různých podnětů v advokátním světě.

 

V první řadě je takovým podnětem blížící se sněm a volby do jednotlivých orgánů ČAK. V regionech se advokáti samozřejmě znají nejlépe, a tak se od nich přirozeně očekávají návrhy na nejvhodnější kandidáty. Mají značný vliv na obsazení kandidátek, pozorně sledují, kdo je do orgánů nominován a také sami své kandidáty navrhují.
Dalším významným podnětem je průlomová a zásadní rekodifikace soukromého práva (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním). Nedávné rozhodnutí vlády, že účinnost NOZ nebude odložena, bylo signálem k zahájení intenzivního studia pro všechny (kromě ojedinělých výjimek/neochvějných optimistů), kteří chtějí nadále pokračovat v právní praxi. Významnou část vzděláníchtivých advokátů musí v tomto směru uspokojit regiony, neboť odbor vzdělávání ČAK v Praze má všechna místa na školení dlouho dopředu obsazena. Regionální představitelé proto horečně organizují školení k osvojení detailních znalostí NOZ a obtížně hledají osvědčené lektory, kteří by ještě měli prázdné okénko ve svém diáři.
Výrazně také regionům narůstá agenda v oblasti pro bono publico. Počet žádostí o bezplatnou právní pomoc, kterou zajišťují regionální střediska formou drobných základních informativních právních porad ve smyslu čl. 18. odst. 1 Etického kodexu, se zvyšuje kromě jiného tím, že takových porad se domáhají i podnikatelé, společnosti či bytová družstva. V souladu s odkazem sv. Yva z Helory jsou sice advokáti připraveni právní služby pro bono v určité míře poskytovat v rámci svého pocitu zodpovědnosti vůči společnosti, nicméně urychlení prací na novém zákoně o bezplatné právní pomoci, který by nastavil pravidla a s jehož přípravou se započalo již v době Karla Čermáka (a již od roku 2003 se objevuje v různých vládních materiálech včetně legislativních plánů), by situaci, a nejen v regionech, jistě prospělo.
Vedle toho, že se regiony významně podílejí na diskusi o nových legislativních záměrech ČAK (v poslední době byla aktuální zejména délka koncipientské praxe a podoba advokátních zkoušek), vidím jejich velký význam v oblasti společenské a sportovní. Zejména na tradičních akcích, jako je například Krakonošův pohár (lyžařské závody ve Špindlerově mlýně) či znovu oživené Parohy arcivévody Ferdinanda (běžecké závody na Konopišti), je přátelská atmosféra a nabízí se příležitost poznat kolegy nejen jako profesionály hájící zájmy protistrany. Věřím, že při současném počtu advokátů mají takové akce nezastupitelné postavení a vyplatí se je podporovat. Mohou nenápadně a nenásilně působit na vylepšení vztahů v advokacii, posílení kolegiality a potažmo, spolu s dalšími aktivitami, včetně účasti regionálních představitelů na gremiálních poradách soudů a společných akcí se zástupci jednotlivých právnických profesí, i ke zvýšení prestiže a dobrého jména advokacie.
Z výše uvedeného nástinu je, myslím, zřejmé, že region ČAK není pouhý statický útvar ve smyslu obecné definice v Encyklopedii Diderot, podle které jde o určitý druh teritoria se stejnými geografickými vlastnostmi. Naopak, jde o živý útvar, kde určujícím prvkem jsou lidé, a to konkrétně advokáti, kteří v určitém teritoriu sídlí a převážně i působí. A těmto advokátům regiony, snad dobře, slouží.
Děkuji proto všem regionálním představitelům za jejich činnost, JUDr. Jirouskovi, bývalému předsedovi ČAK, který jako první činnost regionů výrazně podpořil, za jeho vizi a stávajícímu představenstvu za dlouhodobou výbornou spolupráci. Ostatním přeji, aby se jim v regionech dařilo a samozřejmě, aby se už také trochu oteplilo.

JUDr. Petr Mrázek, předseda výboru regionálních představitelů ČAK a náhradník představenstva ČAK