oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jarní půlroční konference AIJA v Rize

publikováno: 19.06.2017

Zdálo by se, že od poslední půlroční konference AIJA (International Association of Young Lawyers) ve Veroně na podzim 2016 uběhlo sotva pár týdnů. Ve skutečnosti nás však od ní dělil celý půlrok a na řadu tak ve dnech 17. - 20. 5. 2017 přišla první půlroční konference AIJA v roce 2017, jejímž hostitelským městem se tentokrát stala Riga.

Tato AIJA událost se jednoznačně zařadila mezi ty nezapomenutelné. Jednak pro jedinečnou atmosféru hlavního města Lotyšska, tak díky zvoleným odborným tématům. Riga byla v minulosti křižovatkou různých kultur, což z ní dýchá dodnes. Tato přívětivá atmosféra zcela souzněla s tradiční národnostní pestrostí bezmála 300členné účastnické základny konference. 

Odborná část byla organizována do dvou paralelních seminářů s tématy: Enviromental & Energy transactions – how to conduct / avoid litigation? a The start-up world – From seed to crop: current trends and developments.

Obě témata se setkala s velkým zájmem účastníků pro své praktické zaměření a aktuálnost. Obzvláště pak blok věnovaný světu start-up zahrnoval velice aktuálně zaměřené příspěvky mapující charakteristiky právního poradenství pro začínající podnikatelské subjekty a s tím spojené nejčastější právní i podnikatelská dilemata. Stěžejním tématem tohoto semináře byly způsoby financování a investic do start-upových projektů. Přednášející představili několik typů investorů začínajících podnikatelských počinů, a to od tzv. „3Fs Capital“ (Friends, family and fools), přes crowdfunding až po strategické a finanční investory (venture capital). Dále také poukázali na práva duševního vlastnictví a důležitost jejich ochrany od samého počátku podnikání.

Obrovskou pozornost si získala přednáška na velice aktuální téma FinTechs and the Online World, v jejímž rámci byly představeny nejvýraznější současné trendy v této oblasti. Posluchači se mohli dovědět, že FinTech technologie jsou nejvíce využívány v oboru financování (crowdfunding, crowdinvesting atd.), správy portfolií (robotické poradenství, investiční bankovnictví), platebních metod (blockchain a virtuální měny) a v dalších oblastech (např. pojišťovnictví, internetové vyhledávače atd.).

V rámci druhého přednáškového bloku řečníci polemizovali nad otázkou, zdali může pojištění snížit rizika E&E (Environmental & Energy) transakce a také upozornili na fakta, na která je potřeba se zaměřit při sjednávání pojistných smluv. Přednášející z různých zemí se dále podělili o své zkušenosti s energetickými spory a poukázali na úskalí používání anglických pojmů pocházejících z common law kultury v kontinentálně-právních smlouvách.

Odborný program byl efektivně obohacován i o krátké vzdělávací minisemináře, které probíhaly v přestávkách mezi hlavními semináři a soustředily se na zdokonalení praktických právnických dovedností. O své poznatky ohledně psaní právních textů v angličtině se podělil americký kouč a bývalý právník Chris Jensen. Zásadami vystupování a prezentace na veřejnosti zájemce seznámil maďarský lektor Tamás Lippner.

Velice zajímavý byl i hodinový panel s lotyšskými investigativními novinářkami Ingou Springe a Ritou Ruduša v rámci Human rights session organizovaný již tradičně dopoledne druhý den odborného programu konference. Na něm byl popsán v současnosti velice rozšířený jev „fake news“, jeho zásah do lidských práv a způsob boje proti vytváření a zveřejňování nepravdivých informací na internetu. Obzvláště poučnou byla prezentace, jak rozpoznat informace od důvěryhodného zdroje právě od fake news.

Kromě přednáškového programu organizační výbor pro účastníky připravil i bohatý společenský program. Oficiální uvítací večer se uskutečnil v krásném prostředí největšího lázeňského města v Lotyšsku Jürmala. Na jürmalské pláži tak měli hosté příležitost navazovat nové pracovní i přátelské kontakty s právníky z jiných států.

Jedinečným zážitkem se pro mnohé stala home hospitality, která je tradiční součástí půlročních a výročních kongresů AIJA. Účastníci konference mohli případně i se svým doprovodem zažít na vlastní kůži úžasnou pohostinnost, společenskost, a neméně pak i kuchařské umění Lotyšů.

Na sobotní odreagování od odborného programu organizátoři připravili Treasure hunt, který účastníky provedl po centru Rigy a seznámil je tak s historickými a kulturními zajímavostmi hlavního města i dějinnými souvislostmi Lotyšska. Konference byla ukončena galavečeří v samotném historickém srdci Rigy v tzv. House of the Blackheads, původně vystavěném ve čtrnáctém století pro spolek svobodných německých obchodníků v Rize.  

Příští větší konferenční událostí AIJA je výroční kongres, který se koná v Tokiu od 28. 8. do 1. 9. 2017. Bližší informace naleznete na www.aija.org.

 

Mgr. Denisa Molnár, národní zástupkyně AIJA pro ČR

JUDr. Eva Ropková, advokát, členka AIJA