oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jak nepřijít o milion dolarů kvůli čárce

autor: Komerční sdělení
publikováno: 28.09.2016

Je těžké předpovědět, kolik nás každá chyba bude stát. Někdy právě ty nejhůře zaznamenatelné, drobné chyby mají ty nejhorší následky. Zajistit se proti nim tedy dává smysl.

Lidé stále dělají různé překlepy – v e-mailech, dopisech, článcích, poznámkách, knihách, někdy dokonce i při psaní vlastního jména. Každý, kdo ručně nebo na klávesnici něco píše, může překlep udělat, aniž by si toho všiml. Může se to stát vám, mně, vašim kolegům, přátelům, státním úředníkům... možná dokonce i osobě, která je odpovědná za váš bankovní účet. Většinou takové chyby příliš nevadí. Někdy jsou směšně a ti, kteří si jich všimnou, se nad nimi od srdce zasmějí, případně je přepošlou kamarádům. Překlepy však přestávají být jen směšné a neškodné, když je řeč o dokumentech, které jsou důležité z právního hlediska. Prostá čárka vás i vašeho klienta může přijít na miliony – a v minulosti se to skutečně stalo.

Jeden z nejslavnějších a nejdražších překlepů v historii sehrál roli ve Spojených státech amerických v roce 1872. V článku zveřejněném v magazínu Priceonomics autor vysvětluje, že jediná špatně umístěná čárka stála daňové poplatníky dva miliony dolarů. Podobně jako dnešní vlády se i tehdejší americká vláda pokusila uvalit na určité zboží dovozní cla. Proto byl v tom roce schválen zákon o clech. Na určité zboží se vztahovala dovozní cla, jiné zboží bylo povinnosti odvádět tato cla zproštěno. Státní úředníci nechtěli vybírat cla z ovocných rostlin, ale chtěli získat odvody z ovoce, které se do země dováželo. Několik vychytralých dovozců však chtělo využít zdánlivě neškodné chyby: místo „fruit-plants“ (tedy „ovocné rostliny“) někdo na seznam výjimek napsal „fruit, plants“ (tedy „ovoce, rostliny“). Pro americké daňové poplatníky šlo o nepříjemnou zprávu, protože nároky dovozců musely být vyplaceny. Spoléhali se totiž na oficiální dokument, který vydala vláda. Pro lepší porozumění uveďme tehdy vyplacenou částku v dnešních penězích: šlo by přibližně o 38 milionů dolarů. Za předpokladu, že jedna dolarová bankovka má hmotnost 1 g a použily se pouze stodolarové bankovky, lze snadno vypočítat, že hmotnost této jediné „čárky“ byla 380 kg. Na papíře to na první pohled nevypadá jako velká tíha, že?

Další významná čárka o hodnotě milionů dolarů se objevila v Kanadě. Článek v magazínu The Globe and Mail vypráví příběh právního sporu mezi společnostmi Rogers Communications Inc. a Aliant Inc. (která je také známa jako Bell Aliant). V roce 2002 uzavřela společnost Rogers pětiletou smlouvu, která se zdála velmi výhodná a měla jí umožňovat stožáry telefonního vedení společnosti Bell nejméně do roku 2007. Po pouhých čtyřech letech se však společnost Bell rozhodla smlouvu vypovědět z důvodu rostoucích provozních nákladů. Ve skutečném znění smlouvy stálo: „Tato smlouva bude v platnosti ode dne uzavření a zůstane v platnosti po dobu pěti (5) let od data uzavření, a poté dále v následujících obdobích pěti (5) let, pokud a dokud nebude ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden rok“. Druhá čárka (obzvláště v anglickém znění dokumentu) určila, že „pokud“ se vztahovalo na první pětileté období, ale i na období následující. Tvrzení společnosti Bell podpořilo i rozhodnutí soudu. Společnost Rogers podala odvolání, ale pokud nedojde ke změně původního rozhodnutí, tato společnost bude za používání stožárů uhradit přibližně o dva miliony dolarů více, než původně předpokládala.

Jak je z výše uvedených příběhů zřejmé, nesprávně umístěné čárky v právně závazných dokumentech mohou mít velmi vysokou hodnotu. Před překlepem v původní verzi dokumentu vás může ochránit pouze vaše vlastní ostražitost, ale při přepisování či převodu textu z papírové verze do elektronického dokumentu často dochází k překlepům i tiskovým chybám. Pro takové případy však naštěstí existuje řešení, které za vás vše zařídí. V případě správného používání může profesionální software pro rozpoznávání znaků (také se označuje anglickou zkratkou OCR) převádět dokumenty nebývale rychle a s velmi přesnými výsledky. Chcete-li lépe pochopit, co vám takový software může nabídnout, podívejte se na ABBYY FineReader, což je pravděpodobně neznámější značka OCR v České republice.

Tento program dokáže správně rozpoznat až 99,8 % textu a přesně reprodukuje i formátování dokumentů. Několik málo zbývajících chyb lze rychle opravit pomocí nástroje „Ověřit text“. Používání softwaru pro rozpoznávání textu významně zkracuje čas ověřování a umožní vám získat plně ověřenou kopii původního tištěného dokumentu nebo dokumentu PDF ve formátu Microsoft Word. Nástroj „Ověřit text“ vám postupně ukáže všechny nejisté znaky. Zvýrazní je, aby vám ani jedna potenciální chyba neunikla. Zároveň probíhá kontrola pravopisu – slova neshodující se se slovníkem jsou v programu FineReader zvýrazněna, přičemž se nabízejí možné varianty a vám stačí pouze kliknout na tu správnou a chybu opravit. Výrobce softwaru umožňuje všem, aby si z oficiální webové stránky legálně stáhli kompletní 15denní zkušební verzi, a to zcela zdarma.

Nedovolte čárkám a dalším překlepům, aby vás a vaše klienty stály miliony. Vždy korigujte svoje původní dokumenty a požádejte někoho dalšího, aby se na ně také podíval a vy jste měli téměř absolutní jistotu. Používejte pro převod tištěných dokumentů do elektronických formátů profesionální software. Tak zní jednoduchý recept na úspěch, kterým by se každý profesionál v oboru práva měl řídit.