oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jak na úspěšnou kariéru v právní oblasti? LLM studium Vás posune dál!

autor: PR
publikováno: 21.01.2016

Ať už jste nebo chcete být podnikovým právníkem, samostatným právním poradcem, zaměstnancem či majitelem právní kanceláře, každé doplňující vzdělání vám může pomoci k úspěšné kariéře. Komplexní vzdělání v oblasti práva nabízí profesní studijní program LLM (Corporate Master of Laws), který vás provede nejen obchodním a korporátním právem, ale i důležitou etikou či osobním rozvojem. LL.M. titul je v právnické praxi velmi oblíbený a jeho absolvováním si zajistíte potřebnou prestiž. Nahlédněte do nabídky vzdělávacího institutu CEMI, který patří k nejvýznamnějším a největším poskytovatelům MBA a LLM studia ve střední Evropě, a zjistěte, co všechno studium obnáší.

LLM studium je zaměřeno primárně na oblast práva. Studenti se setkají s předměty jako Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. Dnešní doba však vyžaduje souhrnné znalosti s ohledem na mezinárodní situaci, z toho důvodu program zahrnuje i předměty se zaměřením na Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu.

Práce v oblasti práva je velmi náročná a zodpovědná a potřebujete k ní i dovednosti z dalších studijních oblastí. V rámci LLM programu se tedy studenti naučí správnému vedení týmu (Personální management pro právníky), osvojí si komunikaci se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur (Obchodní etika a komunikace se zákazníky) nebo se dozví, jak pomocí marketingu a etického přístupu odlišit svoji praxi od konkurence. Nechybí ani předmět Management osobního rozvoje, protože motivace a práce s vlastním potenciálem hraje neméně důležitou roli.

 

Za všemi předměty stojí kvalitní lektorský tým skládající se z vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe. Příkladem může být Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., která reprezentuje Českou republiku jako garant v několika evropských projektech, aktivně působí v prestižních mezinárodních organizacích a skupinách zaměřených na soukromé srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé a je autorkou přibližně 170 publikací. Dále například JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D., která získala bohaté právnicko-lingvistické zkušenosti z Evropského parlamentu v Bruselu i ze Soudního dvora Evropské unie, či JUDr. Zdeňka Beranová, která zajišťuje kompletní právní servis řadě obchodních společností a každoročně je nominovaná v soutěži Právník roku.

Profesní studijní program LLM, který institut CEMI nabízí, je dvousemestrální (trvá tedy 1 rok) a je zakončen obhajobou diplomové práce. Probíhá online formou prostřednictvím moderního e-learningovému systému Fronter, která na sebe váže řadu výhod v podobě časové flexibility, větší dynamiky a efektivity. Studenti mají nepřetržitý přístup ke studijním materiálům a mohou si tak přizpůsobit výuku vlastnímu stylu a tempu. Kromě toho získávají například bezplatný přístup do online knihovny Ebrary s 19.000 odborných publikací, které mohou využívat pro svůj pracovní a osobní rozvoj.

Více informací získáte na: www.cemi.cz

CEMI (Central European Management Institut)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 600 úspěšnými absolventy a téměř 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již třetím rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.cemi.cz.