oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Innovative Legal Services Forum 2016

publikováno: 17.05.2016

Mediální dům Economia a. s. spustil začátkem tohoto roku projekt „Inovativní právníci 2016“. Vytváří tak první český přehled osobností, které posouvají hranice a přináší potřebné vize a dynamiku v právu. Součástí tohoto projektu byla také mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum 2016, kterou Economia pod záštitou České advokátním komory uspořádala dne 11. května 2016 v Kongresovém centrum Hotelu Ambassador v Praze.

Tato exkluzivní a unikátní konference se věnovala novinkám a inovacím v business developmentu, obchodním vedení, marketingu a aktuálním trendům v poskytování právních služeb,zejména pak budoucnosti evropských advokátních kanceláří a týmů podnikových právníků. Tématy byly především okruhy jako inovativní přístup k talent managementu, klientským službám, komunikaci a spolupráci s médii.

Jednodenní konference spojila současné nejzajímavější evropské přednášející, partnery advokátních kanceláří z regionu, zástupce státní správy a vedoucí týmů podnikových právníků z největších lokálních společností. Spolu diskutovali ta nejaktuálnější témata z oboru.

Jako první s příspěvkem nazvaným Konec právních firem vystoupil Jaap Bosman, zakladatel a vedoucí partner TGO CONSULTING, který má více než patnáctiletou zkušenost v oblasti právního sektoru, reklamy a Public Affairs. V roce 2013 byl oceněn magazínem Financial Times a získal ocenění Innovative Lawyers Award for International Strategy za své mezinárodní strategické úspěchy.

Hned v úvodu upozornil, že právnické firmy jsou poprvé v historii na existenční křižovatce. Pokud zvolí špatný směr, povede to k jejich kolapsu. Podle Bosmana taková odbočka hrozí v následujících pěti letech většině firem. Podle jeho slov sílí vliv podnikových právníků a IT, kdy oba tyto segmenty mohou postupně nahrazovat velký objem práce, kterou dosud zastávaly velké právnické firmy. S tím souvisí i vliv komoditizace, která tlačí ceny dolů. Klient si totiž na velké důležité obchody ponechá velkou právnickou firmu, ale na menší „práce“ využije regionální firmy nebo právníky in-house. Zdůraznil také, že mnohdy ani šetření nákladů nemusí být tou správnou cestou, jak firmu udržet, velké riziko pak vidí například ve „vnitřním nepříteli“, kterým myslí vlastní partnery navzájem (důvěra jen v sebe sama), při ztrátě „top“ partnerů atd.

Po něm následovalo vystoupení s názvem Litigační PR. Ujala se jej Nicole Bäck-Knapp, která je řídící partnerkou jedné z největších PR a PA agentur ve Vídni – Ecker & Partner. Specializuje se na krize a finanční komunikaci, je expertkou na litigační PR a oblast Public Affairs, a působí také jako viceprezidentka rakouské Asociace Public Affairs.

Ve svém příspěvku se zaměřila na zodpovězení otázek, jak zvládat proces komunikace (zejména ve vztahu k veřejnosti) ohledně jakéhokoliv právního sporu či soudního (rozhodčím) řízení a jak PR experti čelí černobílému vnímání a brání reputaci klientů, případně jak mohou ovlivnit dopad sporu na celkovou pověst klienta – mluvila o tzv. managementu reputace. Zdůraznila také narůstající vliv komunikačních médií jako je facebook a twitter, které postupně „válcují“ tradiční komunikační kanály.

Po přestávce se ujal slova se svou přednáškou na téma Podnikový právník ve 21. století Christoph H. Vaagt. Jakořídící partner společnosti Law Firm Change Consultants od roku 1997 radí advokátním kancelářím a právním oddělením, je členem IBA Global Managing Partner Mentoring Programu a předsedou IBA Knowledge Management Sharing Project, který se zabývá správou firem a nastavením podílů na zisku.

Podle jeho slov je překvapivé, že všichni analyzují právnické firmy, ale ne tolik podnikové právníky, jejichž význam narůstá a hlavně narůstat do budoucna nadále bude, což se bude muset nutně odrážet i v rozšiřování jejich kompetencí. Jak uvedl, firmy se budou muset i zaměřit na zvýšení jejich managerských schopností a celoživotní vzdělávání. Funkci právních oddělení pak Vaagt vidí zejména ve vytváření „povědomí o právu“ v celé firmě. Jak řekl, právník je zde od toho, aby nejen prováděl onu běžnou právní agendu, ale zejména poučoval o právu, o etice, morálce a spravedlnosti, to má být jeho největší přínos. Dále si ve svém vystoupení kladl i otázky: jakým výzvám a překážkám podniková právníci čelí? Jaká bude jejich agenda do budoucna? A jak to ovlivní trh právních služeb?

Bývalá evropská editorka prestižního žebříčku Chambers and Partners Georgia Brooks, která vedla tým 30 analytiků, kteří zkoumali nejnovější změny a vývoj na trhu právních služeb po celé Evropě, a která dohlížela na expanzi evropského přehledu i na regionální a lokální platformu, vystoupila jako poslední hlavní řečník s příspěvkem nazvaným Chambers & Partners pohledem zevnitř.

Jak mnozí vědí,Chambers & Partners hodnotí od 1990 nejlepší advokátní kanceláře na trhu a v současnosti pokrývá už 185 jurisdikcí. Žádný jiný žebříček právnických firem na světě nepracuje s tak silným zázemím editorů a výzkumníků. Georgia Brooks hovořila o tom, jak uspět v takové ohromné konkurenci. Vyzdvihla zejména fakt, že je třeba se prezentovat přirozeně, nikoli jako „markéťáci nebo píáristé“. Upozornila také na prvky jako korupce nebo zastrašování, které označila jako rozhodně špatnou taktiku pro úspěch v soutěži.

Po obědě pokračoval program ve formě panelových diskuzí.

Jako téma první panelové debaty byla vybrána Inovativní advokacie v CEE. Panelu, který moderoval šéfredaktor časopisu Právní rádce Jaroslav Kramer, se zúčastnili zástupci předních lokálních a mezinárodních kanceláří jako Martin Hrdlík z KPMG Legal, Radek Janeček z Squire Patton Boggs, Robert Nešpůrek z Havel Holásek & Partners, Richard Singer z Dentons Europa, Jan Spáčil z Ambruz & Dark Deloitte Legal a Václav Vlk z Rödl & Partner. Probírala se témata business development v advokacii, specifika CEE regionu či proměny trhu (celosvětoví vs. lokální lídři)

Druhou panelovou debatu věnovali organizátoři konference tématu Jak se odlišit. Panelu pod vedením Filipa Rožánka, šéfredaktora Marketing & Media, ve formě krátkých školení a debaty s auditoriem se zúčastnili přední experti v oblasti marketingu, médií a práci s lidskými zdroji jako Alena Kazdová, šéfredaktorka časopisu Moderní řízení, Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin a Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze.

 

Rh
Foto: Economia, a.s.