oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Informace vedení ČAK k nedůstojným prohlídkám u soudů

publikováno: 24.05.2016

Vážené advokátky a vážení advokáti!

V posledním roce ČAK zaregistrovala zvýšený počet stížností advokátek a advokátů na nedůstojnost bezpečnostních kontrol u vstupů do soudních budov. Máme k dispozici desítky stížností na zouvání z bot, vysvlékání z opasků od kalhot a sukní, vyjímání kovové spony z vlasů. Předseda ČAK a další členové představenstva neustále jednají s vedoucími činiteli justice a na podobné praktiky upozorňují – ve snaze najít přijatelný kompromis: dostatečnou bezpečnostní kontrolu při současném zachování důstojnosti advokátů během těchto kontrol. Více se o celé problematice dočtete např. v BA č. 3 a 4/2016…

Snaha postarat se o důstojnost prohlídek u vstupů do soudních budov nyní ale dostala ránu pod pás, a to z řad samotných advokátů. Informace, které předseda NS ČR prof. Pavel Šámal zaslal minulý týden, působí jako studená sprcha…

… „příslušníci justiční stráže u OS v Břeclavi nalezli u vstupujícího advokáta R. B. nebezpečný předmět (tlačnou dýku), přičemž dotyčný advokát na dotaz, zda má u sebe nebezpečný předmět či zbraň uvedl, že nikoliv. Po detekci rámovým detektorem byl advokát vyzván k odložení opasku. Po zdráhání a argumentaci o nedůstojné kontrole tak učinil a při kontrole opasku v RTG byl dohledán nebezpečný předmět.“

Předseda NS ČR je přesvědčen, že důkladná kontrola osob včetně advokátů vstupujících do soudních budov je nezbytná k zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu soudních jednání, ale i přes tento incident nadále zastává názor, že kontrola musí zohledňovat důstojnost kontrolované osoby. Českou advokátní komoru však požádal o informování advokátní veřejnosti o tomto excesu a vyzval advokáty k důslednému dodržování pravidel pro vstup do soudních budov.

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň obratem vyrozuměl předsedu NS ČR prof. Šámala, že jednání dotyčného advokáta považuje osobně za zcela nepřijatelné – zejména ve spojení se snahou ČAK o usnadnění vstupu advokátů do soudních budov.

Oznámení předsedy NS ČR okamžitě postoupil podnětem tajemníka ČAK předsedovi kontrolní rady ČAK jakožto kárnému žalobci za účelem přešetření této politováníhodné záležitosti a k přijetí dalších opatření, neboť jednání advokáta může naplňovat skutkovou podstatu kárného provinění.

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň vyjádřil nicméně přesvědčení, že selhání jednotlivce výrazně neovlivní vzájemnou spolupráci NS ČR a ČAK při pokusu zlepšit důstojnost vstupování advokátů do soudních budov…

Vážení kolegové, mějme úctu k práci těch druhých, ať již ostatních advokátů, vedení ČAK, ale i všech těch, kteří zajišťují řádné fungování justice v tomto státě.

 

odbor vnějších vztahů ČAK