oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Informace o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

publikováno: 06.08.2014

Ministryně spravedlnosti Helena Válková zaslala po proběhlém připomínkovém řízení vládě k dalšímu legislativnímu postupu návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

Návrh zákona je odrazem poznatků z aplikace tzv. doprovodných zákonů k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších zákonů. Cílem úpravy je odstranit některé dílčí problémy tak, aby doprovodné zákony a další zákony přispívaly k bezchybnému praktickému fungování soudního řízení. Současně jsou zpracována některá doporučení veřejného ochránce práv, která byla identifikována v Souhrnné zprávě veřejného ochránce práv za rok 2012.

Mezi základní oblasti, které navrhovaná úprava mění, patří:

 -     osoba poplatníka soudního poplatku za zápis do veřejného rejstříku (nově by tak měl být poplatníkem ten, kdo žádá notáře o provedení zápisu, notář bude plátcem takového soudního poplatku),
-     osvobození řízení o dávkách podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzaci a dávkách pěstounské péče od soudního poplatku,
-     srovnání výše soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu s návrhem na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění,
-     úprava placení odměny a náhrad notáře v případě řízení o pozůstalosti, kdy zaniklo  manželství zůstavitele jeho smrtí,
-     úprava místní příslušnosti v řízení o soudním prodeji zástavy,
-     úprava místní příslušnosti v řízeních o dávkách pěstounské péče.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR