oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Galavečer Právníka roku 2013: Opět v Brně, ale jinde

publikováno: 27.01.2014

Již devátý galavečer soutěže Právník roku se pod taktovkou tradičních pořadatelů, České advokátní komory a společnosti Epravo.cz, letos konal v pátek 24. ledna 2014, tentokrát v brněnském hotelu International.

Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku převzalo jedenáct osobností v osmi řádných a třech mimořádných kategoriích (Síň slávy, Pro Bono, Talent roku). Hlavní pozornost se letos upínala k JUDr. Janu Brožovi, který za své zásluhy především o advokacii vstoupil do Právnické síně slávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězové soutěže Právník roku 2013:

OBČANSKÉ PRÁVO

JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

 TRESTNÍ PRÁVO
JUDr. František Vondruška, státní zástupce NSZ
In memoriam

 OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Zdeněk Kovařík, soudce VS Praha

 SPRÁVNÍ PRÁVO
JUDr. Josef Vedral, práv

ník Úřadu vlády ČR

 RODINNÉ PRÁVO
JUDr. Libuše Kantůrková, soudkyně OS Kolín

 PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vysokoškolský pedagog PF MU Brno

 INSOLVENČNÍ PRÁVO
Mgr. Rostislav Krhut, místopř

edseda KS Ostrava

 OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVO ÚSTAVNÍ
Mgr. Monika Šimůnková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva

TALENT ROKU
1. místo
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., advokátní koncipientka AK JUDr. Helena Chaloupková

2. místo

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., trvale spolupracující advokát s AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři

3. místo
Mgr. Tomáš Kintr, LL.M., advokát AK Císař, Češka, Smutný

OCENĚNÍ PRO BONO
Mgr. David Netušil, advo

kát AK Netušil&Associates

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY
JUDr. Jan Brož, zakládající partner AK Brož & Sokol & Novák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Je to muž pro vnější svět nenápadný, který se ale svojí prací od roku 1990 velmi významně a zásadně spolupodílel na formování svobodné advokacie a jejím prostřednictvím i celé české justice,“ řekl o letošním laureátovi a svém příteli Janu Brožovi Tomáš Sokol, partner pražské advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.

 Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných úspěchů a byl nominován odbornou veřejností. Nominace probíhaly přes webové stránky www.pravnikroku.cz a o výsledcích rozhodovala odborná porota.

Stejně jako v loňském roce byl jejím předsedou Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory. V porotě dále usedla Lenka Bradáčová, prezidentka Unie státních zástupců ČR, Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR nebo Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR, Své zástupce v odborné porotě měly také Exekutorská komora ČR, Unie podnikových právníků ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR. V porotě již tradičně zasedl i předseda představenstva společnosti epravo.cz a zakladatel soutěže Miroslav Chochola. Stejně jako v předchozích letech převzalo záštitu nad soutěží  i Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 Podrobnou reportáž o galavečeru Právníka roku 2013 přinese BA č. 1-2/2014.