oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Exekutorská komora ČR má nové prezidium

publikováno: 30.03.2015

Prezidium zvolili soudní exekutoři na svém 31. sněmu, který se konal 26. března v Brně.

Do čela stavovské organizace soudních exekutorů byli zvoleni prezidentka Mgr. Pavla Fučíková, viceprezident JUDr. Vladimír Plášil a členové prezidia Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Ti nahradí od 4. dubna 2015 prezidium pod vedením prezidenta Mgr. Davida Koncze, jemuž řádně vyprší tříleté funkční období. 

Nové prezidium chce navázat na činnost dosavadního vedení Exekutorské komory ČR, které zefektivnilo kontrolní a dohledovou činnost a zásadním způsobem rozšířilo osvětové aktivity směrem k veřejnosti např. prostřednictvím zavedení on-line poraden, Kliniky exekutorského práva při Masarykově univerzitě, zařazením Komorních listů na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, pořádání bezplatných přednášek na školách či v domovech pro seniory a zejména vysvětlováním významu ustanovení, jež vešla v účinnost v roce 2013 spolu s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu. 

„Mohu konstatovat, že Komoru předáváme novému vedení ve velmi dobré kondici. Cením si toho, že prezidium se po celou dobu snažilo řešit problémy konstruktivně a vždy se mu dařilo najít shodu. Děkuji za několikaletou spolupráci svému předchůdci a současně členovi prezidia Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, viceprezidentovi Mgr. Michalu Rudému a členům prezidia JUDr. Vladimíru Plášilovi a JUDr. Ingrid Švecové. Novému vedení Komory přeji hodně síly v hledání kompromisů a jednání na všech úrovních. Jsem pevně přesvědčen, že Komora má před sebou dobrou budoucnost a že bude dál stavět na principech slušnosti a profesionalisty,“ uvedl Mgr. David Koncz, jenž byl členem prezidia od roku 2009 a rozhodl se již nekandidovat.

Do čela stavovské organizace soudních exekutorů byli zvoleni prezidentka Mgr. Pavla Fučíková, viceprezident JUDr. Vladimír Plášil a členové prezidia Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Ti nahradí od 4. dubna 2015 prezidium pod vedením prezidenta Mgr. Davida Koncze, jemuž řádně vyprší tříleté funkční období. 

Nové prezidium chce navázat na činnost dosavadního vedení Exekutorské komory ČR, které zefektivnilo kontrolní a dohledovou činnost a zásadním způsobem rozšířilo osvětové aktivity směrem k veřejnosti např. prostřednictvím zavedení on-line poraden, Kliniky exekutorského práva při Masarykově univerzitě, zařazením Komorních listů na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, pořádání bezplatných přednášek na školách či v domovech pro seniory a zejména vysvětlováním významu ustanovení, jež vešla v účinnost v roce 2013 spolu s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu. 

„Mohu konstatovat, že Komoru předáváme novému vedení ve velmi dobré kondici. Cením si toho, že prezidium se po celou dobu snažilo řešit problémy konstruktivně a vždy se mu dařilo najít shodu. Děkuji za několikaletou spolupráci svému předchůdci a současně členovi prezidia Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, viceprezidentovi Mgr. Michalu Rudému a členům prezidia JUDr. Vladimíru Plášilovi a JUDr. Ingrid Švecové. Novému vedení Komory přeji hodně síly v hledání kompromisů a jednání na všech úrovních. Jsem pevně přesvědčen, že Komora má před sebou dobrou budoucnost a že bude dál stavět na principech slušnosti a profesionalisty,“ uvedl Mgr. David Koncz, jenž byl členem prezidia od roku 2009 a rozhodl se již nekandidovat.

Zdroj: Exekutorská komora