oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Evropský den obětí trestných činů

publikováno: 22.02.2019

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí. Jejím cílem je zvyšovat mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí, a právě dnešek jako Evropský den obětí trestných činů slouží k připomenutí práv obětí.

Tento den si připomněla zcela logicky i Probační a mediační služba, která dnes ústy své ředitelky Andrey Matouškové zveřejnila čísla obětí trestných činů, kterým pomohla.

Počet obětí, jímž v loňském roce 2018 pomohla, se v porovnání s rokem 2017 zvýšil téměř o půl druhého tisíce. Zatímco v předloňském roce vyhledalo pomoc okolo osmi tisíc obětí trestných činů, loni to bylo už 9 360 obětí, což je třetí nejvyšší číslo za poslední tři roky. Za posledních pět let pomohla už více než 35 tisícům obětí, v 90 procentech z toho šlo o pomoc dospělým, v pěti procentech seniorům a ve zbytku dětem a mladistvým.

Za znepokojivé pak Andrea Matoušková pak označila fakt vyplývající z nedávného výzkumu, který zjistil, že náš systém není stále dostatečně připraven informovat oběti trestných činů o jejich právech a tato jejich práva jim účinně zajistit. Pouze 19 procent dotázaných vědělo, že existuje zvláštní zákon o obětech trestných činů. Respondenti nejčastěji uváděli, že by informace o pomoci obětem trestných činů vyhledávali u policie anebo u právníka.

Probační a mediační služba poskytuje pomoc a podporu každému, kdo se cítí být obětí, aniž by na pachatele muselo být podáno trestní oznámení. Obětem trestných činů pomáhá s tím, aby se s dopady trestných činů vyrovnaly. Pomáhá informovat oběti o trestním řízení a o jejich právech, podává jim základní právní informace o náhradě škody, peněžité pomoci, zastupování zmocněncem, doprovází je na jednání u soudů, policie, úřadů a poskytuje jim psychosociální podporu.

Jak zaznělo z úst přítomného zástupce advokátního stavu Mgr. Petra Kausty, který působí současně jako ředitel nadačního fondu Paragraf, je stále více nutné, aby se základní právní gramotnosti dostávalo již dětem na základních a středních školách, což je i cílem České advokátní komory, které již brzy spustí projekt Advokáti do škol.

Text a foto: JUDr. Hana Rýdlová