oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

EELA 2016 v Praze – ohlédnutí za výroční konferencí evropských advokátů specializujících se na pracovní právo

autor: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D
publikováno: 20.06.2016

Ve dnech 19. – 21. května 2016 proběhl v Praze výroční kongres Evropské asociace právníků specializujících se na pracovní právo – EELA 2016. Hlavními partnery akce, nad níž převzala záštitu Česká advokátní komora, byly The Law Reviews, Botanicus a CzELA, mediálním partnerem poté epravo.cz.

Z celkového počtu 465 účastníků konference – pracovněprávních advokátů – přijelo do Prahy nejvíce hostů z Velké Británie (67), následovalo Německo (48), Itálie (43), Nizozemí (35) a Dánsko spolu s Francií (32). Nad dvacet účastníků dorazilo i z Belgie a Španělska. Domácí prostředí také přitáhlo pozornost celkem 14 českých pracovněprávních specialistů.

Kongres členů EELA, který má dlouholetou tradici a každý rok se koná v jiné zemi, se po loňském kyperském létu přesunul do samotného historického i geografického srdce Evropy – do Prahy. Kongres postupně zahájili Claire Toumieux, předsedkyně EELA, Nataša Randlová, hostitelka pražského kongresu, a v neposlední řadě Robert Němec, místopředseda ČAK.

Vedle stěhování po jednotlivých evropských zemích je další tradicí kongresu také přednesení úvodního slova některou z významných osobností společenského života hostitelské země. Praha v tomto směru nebyla výjimkou a dvoudenní cyklus přednášek v kongresových prostorách hotelu Hilton zahájil v pátek 20. května 2016 vážený host, profesor Univerzity Karlovy, prezident České křesťanské akademie, farář Akademické farnosti Praha a nositel Templetonovy ceny za výjimečný přínos pro duchovní rozměr života, Msgr. Prof. Tomáš Halík, Ph.D., DD. Ve své přednášce na téma „Duše Evropy: Hledání společné evropské identity a kulturní model procesu evropského sjednocení“ se Msgr. Halík zamyslel nad současnou situací, v níž se Evropa nalézá, a vedle pragmatické právní stránky, která jakožto hlavní náplň konference v programu následovala, nabídl také velmi potřebné filozofické zamyšlení nad současným „duševním“ stavem evropské společnosti.

Hlavním úkolem všech Evropanů je podle profesora Halíka v současné politicky složité době znovu objevit duši Evropy a začít se o ni starat tak, jak si po staletích historického vývoje zaslouží. Při hledání duše starého kontinentu by nám měla pomoci zejména společná kulturní minulost letité evropské dámy, která stojí na dvou základních pilířích – řecké filozofii a křesťanské víře. Po staletích práce s postupným budováním a následným šířením západních hodnot (o něž se měli Evropané podle Halíka doslova povinnost dělit s ostatními národy) se nyní duše Evropy může zdát trochu unavená. A v tuto chvíli, kdy Evropě hrozí nebezpečí jak ze strany nepředvídatelného Islámského státu, tak ze strany Putinova sílícího Ruska, přichází řada na nás: abychom si dva základní kulturní pilíře Evropy připomněli, o její duši se postarali a spolu s jejím tělem – procesem evropské politické, ekonomická a administrativní integrace – ji nenechali upadat a docela zmizet.

A že na té bohaté myšlence (která je však z kapacitních důvodů výše popsána pouze v několika stručných větách) něco je, potvrdili všichni posluchači bouřlivým potleskem. Po filozofickém zahájení se všichni hosté během pátečního dopoledne zúčastnili plenárního zasedání s tématem „Lidská migrace napříč Evropou – nová výzva pro nás všechny“, v jejímž rámci se slova ujal předně Šimon Pánek, jeden ze zakladatelů a současný ředitel neziskové organizace Člověk v tísni, následovaný Juliet Carp (DORSEY & WHITNEY (EUROPE) LLP) z Velké Británie, Federicem Torzem (Macchi di Cellere Gangemi) z Itálie a Karlem Waheedem (Karl Waheed Avocats) z Francie.

Po obědě si poté účastníci konference mohli vybrat jednu z bloku tří paralelních přednášek – tentokrát již s převážně pracovněprávní tematikou. Další tři souběžné přednášky s různými tématy z oblasti pracovního práva se poté konaly později odpoledne.

V prvním odpoledním přednáškovém bloku se posluchačům představila následující témata a řečníci:

 1. Úspora na přání/Pro všechno je tu aplikace - Poskytování služeb zákazníkům bez stálé pracovní síly za použití aplikací, které fungují jako zprostředkovatelé – např. Uber v oblasti taxi služeb, Axiom v oblasti práva nebo Medicast v oblasti zdravotnické péče.
  Přednášející: Stefan Lingermann (Gleiss Lutz) z Německa, Salvador del Rey (Cuatrecases) ze Španělska, Dan Ornstein (Proskauer) z Velké Británie, Astrid Helstone (Stibbe) z Nizozemí.
 2. Dopad standardů MOP na individuální pracovněprávní žaloby - Uplatnění standardů Mezinárodní organizace práce ve světle národní judikatury.
  Přednášející: Etienne Pujol (STC Partners) z Francie, Colin Fenwick (ILO, vedoucí Pracovněprávní sekce) ze Švýcarska, Barnabás Buzási (FALUDI WOLF THEISS) z Maďarska.
 3. Extremismus na pracovišti - Zvládání případů náboženského extremismu na pracovišti formou case studies.
  Přednášející: Anne-Laure Peries (CAPSTAN Avocats) z Francie, Orly Gerbi (Herzog Fox Neeman) z Izraele, Roch Pałubicki (SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK) z Polska.

Druhý odpolední přednáškový cyklus představil následující témata a přednášející:

 1. Vnitrofiremní vyšetřování: Postavení firemních právníků a ideální řešení v různých stupních interního vyšetřování u zaměstnavatele.
  Přednášející: Jan Hofkens (LYDIAN) z Belgie, Voker Schneider (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH) z Německa, Roger Bull (Burger Salmon) z Velké Británie.
 2. Soukromí vs. Pravda: Dopad pravidel na ochranu soukromí na získávání a předkládání důkazů v pracovněprávních sporech - Postupy soudů v otázce neoprávněně pořízených důkazů v pracovněprávních sporech.
  Přednášející: Patrick de Looff (Van Doorne N. V.) z Nizozemí, Marie Janšová (Glatzová & Co.) z ČR, Moira Guitart (Allen & Overy) ze Španělska.
 3. Národní asociace právníků se specializací na pracovní právo: Omezení ochrany zaměstnanců proti neoprávněnému skončení pracovního poměru, limity soudních sporů, podpora alternativních řešení sporů - Aktuální pracovněprávní témata očima advokátů z různých národní asociací právníků se specializací na pracovní právo.
  Přednášející: Aldo Bottini (AGI) z Itálie, Ana Gómez Hernández (ASNALA) ze Španělska, Bronwyn McKenna (ELA) z Velké Británie, Charlotte Dingemanns (VAAN) z Nizozemí, Jacob Sand (Ansættelses Advokater) z Dánska, Björn Otto (Deutscher Anwaltverein – Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht) z Německa.

 

Po skončení pozdně-odpoledního bloku přednášek mohli účastníci konference své čerstvé intelektuální obohacení společně prodiskutovat na slavnostní galavečeři v Žofínském paláci.

Sobotní program poté doslova odstartoval tradičním EELA joggingem v historickém centru Prahy, na který navázal britský gentleman a vydavatel právních publikací Michael Rubenstein (Michael Rubenstein Publishing Ltd.) se svým shrnutím nejnovější evropské pracovněprávní judikatury. Poté následovala poslední společná přednáška s tématem „Vedoucí zaměstnanci: kde se střetává pracovní právo s právem obchodním“ s přednášejícími Jurgitou Venckutė (Sorainen) z Litvy, Jenny Welander Wadström (Roschier) ze Švédska, Malgorzatou Grzelak (Squire Patton Boggs) z Polska a Rüdiger Hopfe (Schweibert Leßmann) z Německa.

Celý kongres byl v odpoledních hodinách slavnostně ukončen společným zasedáním všech zúčastněných členů asociace EELA, s pozvánkou na konferenci EELA 2017, která se bude konat v Zurychu.

Závěrem bychom touto cestou chtěli ještě jednou poděkovat všem partnerům EELA 2016 a samozřejmě všem jejím účastníkům, bez nichž by Praha nemohla tuto speciální pracovněprávní událost hostit.

Více informací o proběhlé konferenci a jejím detailním programu naleznete na internetových stránkách http://www.eela2016.org.