oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Doporučená četba (nejen) na letní měsíce

autor: JUDr. Petr Čáp, předseda kárné komise České advokátní komory
publikováno: 17.08.2014

Nejdříve si dovolím navázat na úvodník JUDr. Vladimíry Glatzové z předcházejícího čísla Bulletinu advokacie, resp. jeho autorku drobně doplnit. Souhlasím s tím, že většinu klientů nezajímá, jak advokát dospěl k právnímu stanovisku, jež klientovi předkládá. Informace tohoto druhu jsou ve většině případů redundantní a klientův mozek zbytečně zahlcují.

Nepodstatné informace tak mohou překrýt to důležité, co by se měl klient od advokáta dozvědět. Na druhé straně se obávám, že přílišné spoléhání na informovanost a určitý stupeň právního vědomí klienta může vést k nedorozumění a v konečném důsledku k neúplné a tudíž vadné právní pomoci. Jistě se řada z nás setkala s tím, že klient, u něhož jsme předpokládali určité znalosti potřebné pro řádný postup ve věci, udělal chybu i při úkonu, který jako advokáti považujeme za triviální. Proto doporučuji při informování klientů postupovat velmi pečlivě a důkladně. Raději podejme více informací, než sami považujeme za nezbytné. Určitě nejsem jediný, kdo dává přednost stručnějším smlouvám a podáním před květnatými texty, obsahujícími několik stránek vymezení pojmů a řadu proklamativních ustanovení. Přesto musíme mít na paměti, že advokát, jako osoba práva znalá, by měl klientovi poskytnout úplné a srozumitelné právní rady, vysvětlit mu postup ve věci, včetně důsledků, které pro něho z příslušných variant vyplývají. Z pohledu kárné praxe pak doplním, že takový postup je nejen v zájmu klienta, ale často též v zájmu samotného advokáta.

Zmínkou o kárné praxi, obsaženou v předcházející větě, přecházím k důležité události, kterou je vydání další Sbírky kárných rozhodnutí, jež zároveň s tímto Bulletinem advokacie vychází jako jeho samostatné zvláštní číslo. Tentokrát obsahuje významnější rozhodnutí senátů kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory z uplynulých dvou let. Každý zodpovědný advokát by si měl vyšetřit alespoň několik desítek minut svého drahocenného času na seznámení se přinejmenším s právními větami, které publikovaná kárná rozhodnutí uvozují. Věřím, že většina z vás si po přečtení sbírky řekne, že dodržování tam posuzovaných norem je samozřejmé. Jsem však přesvědčen, že pro nikoli zanedbatelný počet kolegů a kolegyň bude některé z kárných rozhodnutí prospěšným vodítkem, díky němuž se vyvarují pochybení, jehož důsledkem by mohla být klientova újma a advokátovo kárné řízení. Bude-li tento předpoklad správný a několik advokátů se díky Sbírce kárných rozhodnutí v budoucnu nedopustí kárného provinění, půjde o potvrzení názoru, že prodloužení periodicity vydávání této sbírky ze dvou na tři roky by nebylo rozumným krokem.

Kárná rozhodnutí v převážné míře postihují porušení psaných i nepsaných etických pravidel, jimž jako advokáti podléháme. Advokátní etika je tím, co nás odlišuje od ostatních právnických profesí. Její nerespektování, podceňování a zlehčování je bohužel častým jevem, jenž je nezřídka patrný při advokátních zkouškách, kdy je zřejmé, že advokátní koncipienti nemají zažité základní etické principy. Mnohdy to ovšem není pouze jejich vinou, ale též, a nezřídka ve větší míře, zaviněním těch, kdo na ně během jejich koncipientské praxe působí, resp. by působit měli, tedy jejich školitelů, případně dalších advokátů, vykonávajících advokacii ve stejné advokátní kanceláři. Prostudování nejen právě vycházející sbírky, ale též jejích předcházejících vydání, by mohlo být krokem, který by tento stav zlepšit měl a mohl.

Poslední dobou se advokátní kárné řízení stále častěji stává předmětem zájmu médií. Aniž bych chtěl tuto skutečnost jakkoli komentovat, jsem přesvědčen, že na průběh a výsledek kárných řízení neměla, nemá a nebude mít žádný vliv.

Přeji příjemné letní dny.

JUDr. Petr Čáp, předseda kárné komise České advokátní komory