oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dny evropského práva se poprvé uskutečnily v Praze

publikováno: 27.06.2018

V našem hlavním městě se ve dnech 7. – 8. června 2018 z iniciativy europoslance a předsedy Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu Pavla Svobody (na snímku vlevo) uskutečnily poprvé Pražské dny evropského práva (www.eulawprague.eu).

První ročník prakticky koncipované konference byl určen profesionálům práva Evropské unie, kteří potřebují mít přehled o jeho vývoji, a to hned ve více oblastech. Do Prahy se proto sjelo přibližně 120 odborníků na evropské právo z patnácti členských a dvou nečlenských států EU a několika mezinárodních institucí. Cílem konference bylo poskytnout odborně-praktický vhled do aktuálního vývoje v šesti vybraných oblastech práva EU. Konktrétně šlo o brexit, volný pohyb osob, azyl a migraci, soutěžní právo, vnější vztahy a duševní vlastnictví.

Účastníci si mohli poslechnout přednášky špičkových evropských profesorů i expertů z praxe. Hlavním speakerem konference byl prof. Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora EU. Průběh debat řídili Dr. Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí a Emil Ruffer, český velvyslanec při Radě Evropy. Účastníky oslovil na začátku také předseda Nejvyššího soudu ČR prof. Pavel Šámal.
„Vedle odborné stránky sledovala konference i další cíl – přilákat do Česka lidi z celé Evropy, kteří mají společné zájmy, a umožnit jim tak vzájemné poznání. To je kamínek do mozaiky lidských kontaktů, z nichž se vytváří skutečná Evropa a příspěvek k naplnění hesla jednoho ze zakladatelů poválečné evropské spolupráce Jeana Monneta "nesdružujeme státy, spojujeme lidi“. Je to rovněž krok k naplnění málo chápaného cíle Unie o "stále užším svazku mezi národy"," dodal ke konferenci její hlavní iniciátor Pavel Svoboda. 

Příznivé ohlasy přednášejících i účastníků snad povedou pořadatele i partnery této odborné konference k dalšímu pražskému opakování.

 

Zdroj: TZ Prague EU Law Days