oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Distribuce v pojišťovnictví

publikováno: 09.03.2015

Vláda navrhuje novou úpravu nabízení a zprostředkování pojištění a zajištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Dne 23. 2. 2015 vláda schválila návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Cílem rozsáhlého návrhu je zlepšení postavení spotřebitele v sektoru pojišťovnictví, zejména prostřednictvím zdůraznění informační povinnosti distributora vůči zákazníkovi o osobě distributora a pojistném produktu, který je zákazníkovi nabízen, posílení kredibility profese distributora pojištění prostřednictvím prohloubení požadavků na jeho odbornou způsobilost a zajištění náležité odborné péče (zprostředkovatelé pojištění a přepážkoví zaměstnanci pojišťoven budou absolvovat stejné zkoušky), odstranění nedůvodných rozdílů v regulaci externí (zprostředkovatelské) a interní (zaměstnanecké) distribuce pojištění, vytvoření podmínek pro účinnější výkon dohledu prostřednictvím adekvátních sankcí a takové kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů, která bude transparentnější a sníží počet přímo dohlížených osob; jako vhodný regulatorní rámec hodný následování je považována úprava podnikání na kapitálovém trhu (navrhuje se zjednodušení kategorií zprostředkovatelů pojištění, když namísto stávajících pěti kategorií nově budou jen dvě: samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci).

Návrh částečně implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 11. 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II). Název zákona se změní na zákon o nabízení a zprostředkování pojištění a zajištění a samostatných likvidátorech pojistných událostí (zákon o distribuci v pojišťovnictví).