oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Chcete být na seznamu advokátů poskytujících bezplatnou právní pomoc? Hlaste se ČAK!

publikováno: 26.02.2018

Novela zákona o advokacii upravující poskytování bezplatné právní pomoci nabývá účinnosti 1. 7. 2018. Nová úprava bezplatné právní pomoci je obsažena v ustanovench § 18 až § 18c zákona o advokacii.

Dle ustanovení § 18d odst. 2 zákona o advokacii vede Komora pro účely určení advokáta seznam advokátů, kteří vyjádřili souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c.

Odměňování a náhrada hotových výdajů advokáta v souvislosti s poskytnutím bezplatné právní služby dle § 18 a až 18c zákona o advokacii upravuje § 23 odst. 2, 3, 4 zákona o advokacii a usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku v aktuálním znění o sociálním fondu ČAK. 

Česká advokátní komora tímto vyzývá advokáty, kteří se chtějí zapojit do poskytování bezplatné právní pomoci v režimech ustanovení § 18a až 18c zákona o advokacii, aby svůj souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c zákona o advokacii zaslali v písemné nebo elektronické formě na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno nebo epodatelna@cak.cz, sekrbrno@cak.cz anebo do datové schránky ČAK.

 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK