oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Chcete být na seznamu advokátů poskytujících bezplatnou právní pomoc? Hlaste se ČAK!

publikováno: 26.02.2018

Novela zákona o advokacii upravující poskytování bezplatné právní pomoci nabývá účinnosti 1. 7. 2018. Nová úprava bezplatné právní pomoci je obsažena v ustanovench § 18 až § 18c zákona o advokacii.

Dle ustanovení § 18d odst. 2 zákona o advokacii vede Komora pro účely určení advokáta seznam advokátů, kteří vyjádřili souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c.

Odměňování a náhrada hotových výdajů advokáta v souvislosti s poskytnutím bezplatné právní služby dle § 18 a až 18c zákona o advokacii upravuje § 23 odst. 2, 3, 4 zákona o advokacii a usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku v aktuálním znění o sociálním fondu ČAK. 

Česká advokátní komora tímto vyzývá advokáty, kteří se chtějí zapojit do poskytování bezplatné právní pomoci v režimech ustanovení § 18a až 18c zákona o advokacii, aby svůj souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c zákona o advokacii zaslali v písemné nebo elektronické formě na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno nebo epodatelna@cak.cz, sekrbrno@cak.cz anebo do datové schránky ČAK.

 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK