oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

publikováno: 30.01.2019

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International.

Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International (TI) dosáhla historicky nejvyššího počtu bodů a po druhé za sebou dosáhla lepšího umístění. Polepšuje si jak z pohledu srovnání evropských zemí, tak v globálním měřítku.

Česká republika se umístila s 59 body na celkovém 38. místě (ze 180 států); z hlediska srovnání evropských zemí se oproti minulému roku posunula o dvě místa. Je sice stále za severskými státy, které žebříčku dlouhodobě kralují, ale výrazně předběhla například Chorvatsko (48 bodů) a Slovensko (50 bodů).

V globálním měřítku představovalo pro Českou republiku v roce 2017 zlepšení o 2 body posunutí o 5 míst v žebříčku a v roce 2018 zlepšení o další dva body znamenalo posun o 4 příčky. „Potvrzuje se, že naše dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. V pokračujícím trendu zlepšování se budeme snažit pokračovat," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je v současné době pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Žebříček vnímání korupce zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

V České republice byla v prosinci loňského roku schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 jako klíčový strategický dokument pro oblast boje proti korupci. Na ni navazující jednoleté akční plány boje s korupcí představují vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavní nástroj boje s korupcí. Jejich cílem je stanovit sadu konkrétních protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky nebo reagují na aktuální společenskou situaci. Hlavními oblastmi, které akční plány zahrnují, jsou výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

 

 

Umístění globální

Umístění Západní Evropa a EU

Počet bodů

 

 

rok 2018

38

16

59

 

 

rok 2017

42

18

57

 

 

rok 2016

47

19

55

 

 

rok 2015

37

17

56

 

 

rok 2014

53

19

51

 

 

rok 2013

57

22

48

 

 

 

 

Zdroj: TZ MSp

Foto: Pixabay