oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Česká republika je v mezinárodním projektu výměny advokátů Multilaw nejlépe hodnocenou zemí

publikováno: 19.03.2019

Česká advokátní komora se již třetím rokem aktivně zapojuje do Projektu mezinárodní výměny advokátů (Multilateral Exchange of Lawyers), jehož organizátorkou je Nadace evropských advokátů (ELF).

Cílem projektu je umožnit začínajícím advokátům absolvovat dvoutýdenní stáž v hostitelské instituci, advokátní kanceláři partnerské země nebo v místní či národní advokátní komoře a seznámit se tak s právním systémem dané země, chodem a prací advokátní kanceláře, získat zkušenosti, navázat kontakty… Projekt je z velké části spolufinancován Evropskou komisí a jeho partnerem je i Česká advokátní komora. Celkem se ho účastní 7 unijních zemí: Česká republika, Španělsko, Francie, Řecko, Litva, Rumunsko a Polsko.

První kolo projektu bylo zahájeno v prosinci 2017 a do této doby proběhla již čtyři. Celkem tak do České republiky přijelo 15 advokátů, kteří se zúčastnili stáží v českých advokátních kancelářích a tři stážistky, dvě ze Španělska a jedna z Francie strávily dva týdny na odboru mezinárodních vztahů ČAK. Naopak desítka českých advokátů zavítala do spřátelených zemí, zejména do Španělska, Francie, Řecka a loni na podzim také do Rumunska a Litvy. A právě nyní, až do konce dubna, běží čtvrté kolo projektu. Kapacita českých stážistů odjíždějících do zahraničí byla již naplněna a do českých advokátních kanceláří přijedou absolvovat stáž 3 advokáti z Polska, Rumunska, Španělska a jedna advokátka z Francie, která opět bude sbírat zkušenosti v České advokátní komoře.

Že je projekt velmi úspěšný, ukazuje zpětná vazba stážistů i hostitelských institucí. Všichni dosud zúčastnění ohodnotili v průměru svou zkušenost a celkovou spokojenost 4,8 body z 5,0. Dalším pozitivním výsledkem je pak skutečnost, že Česká republika je momentálně nejlépe hodnocenou hostitelskou zemí s průměrnými 4,92 body z 5,0. Také čeští advokáti, kteří odjeli do zahraničí, dali projektu vysokou známku a průběh své stáže hodnotili v průměru 4,9 bodů z 5,0.

Nejvíce ceněné zkušenosti v rámci stáže uvádějí advokáti v dotaznících, které vyplňují vždy po uskutečnění stáže. Mezi nimi je na prvních místech prohloubení jejich multikulturního povědomí, možnost srovnání podobností a odlišností různých právních systémů, příležitost vzájemně sdílet své pracovní zkušenosti s kolegy v zahraničí, možnost obohatit své kolegy a domovské advokátní kanceláře o nové, v praxi osvědčené metody. Oceňují ale i praktické nástroje a management práce a kanceláře a například také uvědomění si významu práva EU v kontextu mezinárodních případů. Snad jedinou věcí, která je stáži ze strany advokátů vytýkána, je její délka. Uvítali by její prodloužení, ale zároveň si uvědomují fakt, že delší pobyt by často kvůli vlastní pracovní vytíženosti nebyl dobře možný.

První běh Mezinárodní výměny advokátů, o nějž je mezi stážisty velký zájem, se po čtyřech turnusech blíží ke svému konci. Nadace evropských advokátů však již požádala Evropskou komisi o další grant na organizaci druhého ročníku s názvem „LawyerEx“. Pokud se zadaří, nová výběrová řízení se uskuteční v červenci 2019 a první kolo výměny by mohlo začít v listopadu 2019.

Mgr. Veronika Slováčková, odbor mezinárodních vztahů ČAK

Foto: Pixabay