oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Cena Václava Mandáka putuje do rukou profesora Jelínka

publikováno: 03.02.2019

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2018 získal prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., za příspěvek nazvaný K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řízení.

Záměr udělovat každoročně ocenění za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v předchozím kalendářním roce schválila redakční rada Bulletinu advokacie již před dvěma lety. Ocenění pojmenovala (se souhlasem oprávněných dědiců) „Cena Václava Mandáka“, po dlouholetém šéfredaktorovi Bulletinu advokacie JUDr. Václavu Mandákovi, CSc. (*1933 +2009). Její součástí je také šek v hodnotě 5000 Kč na nákup tištěné odborné literatury z vydavatelství Wolters Kluwer.  

Redakční rada, společně se šéfredaktorkou BA a vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK, hodnotila články podle odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi a přihlížela i původnosti tématu a jeho aktuálnosti v daném kalendářním roce.  

Nejlépe těmto kritériím v druhém ročníku vyhověl a Cenu Václava Mandáka za rok 2018 získal prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., za příspěvek nazvaný K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řízení. 

Cenu mu slavnostně předali v rámci galavečera Právníka roku 2018 dne 1. února 2019 v Top Hotelu Praha předseda redakční rady BA JUDr. Petr Toman, LL.M., a šéfredaktorka BA JUDr. Hana Rýdlová. 

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., je vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a uznávaným odborníkem na trestní právo.

Ve svém příspěvku „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řízení“ se zaměřil na jeden z nedostatkůtrestního řádu, kterým je to, že výslovně neupravuje provádění tzv. prostorového odposlechu (utajené získávání informací pomocí speciálních, pro tyto účely sestrojených technických prostředků a zařízení zaznamenávajících obraz, zvuk, přesný pohyb i činnost sledovaných osob v reálném čase a prostoru), rozhodování o možnosti jej provádět i podmínky pro využití záznamu o odposlechu jako důkazu v trestním řízení. Termín „prostorový odposlech“ dokonce trestní řád na žádném ze svých míst nedefinuje a ponechává toto vymezení nauce a právní praxi. Profesor Jelínek považuje tuto situaci za závažný nedostatek trestního řádu, pléduje za výslovné zakotvení prostorového odposlechu do trestního řádu a formuluje podmínky budoucí právní úpravy. Vzhledem k aktuálnosti řešení této otázky doporučuje ve svém příspěvku nevyčkávat na celkovou rekodifikaci trestního řádu, ale zakotvit novou právní úpravu okamžitě formou novelizace trestního řádu. 

Redakce Bulletinu advokacie vítězi srdečně gratuluje a zároveň všem dává na vědomí, že třetí ročník byl již vyhlášen a bude se těšit na vaše odborné příspěvky na aktuální a zajímavá témata.

 

Red.

Foto JAKUB STADLER