oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Cena Václava Mandáka

publikováno: 31.01.2018

Ocenění za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2017, Cenu Václava Mandáka, získal za příspěvek, nazvaný Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem, doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Redakční rada Bulletinu advokacie schválila v lednu 2017 záměr udělovat každoročně ocenění za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v předchozím kalendářním roce. Ocenění pojmenovala (se souhlasem oprávněných dědiců) po dlouholetém šéfredaktorovi Bulletinu advokacie JUDr. Václavu Mandákovi, CSc., „Cena Václava Mandáka“, jejíž součástí je také šek v hodnotě 5000 Kč na nákup tištěné odborné literatury z vydavatelství Wolters Kluwer.

Do hodnocení o udělení CVM byl zařazen každý původní článek publikovaný v daném kalendářním roce v tištěné verzi Bulletinu advokacie. Redakční rada, společně se šéfredaktorkou BA a vedoucí odboru vnější komunikace ČAK, pak hodnotila články podle odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi a přihlížela i původnosti tématu a jeho aktuálnosti v daném kalendářním roce.

Nejlépe těmto kritériím vyhověl a historicky první Cenu Václava Mandáka získal doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., za příspěvek Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem.

Cena byla slavnostně předána v rámci galavečera Právník roku 2017 dne 26. ledna 2018 v brněnském Bobycentru.

JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. je docentem na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokátem v Praze a viceprezidentem Unie obhájců ČR. Ve svém příspěvku připomněl případ íránsko-českého podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, který otevřel otázku přípustnosti odposlechu komunikace mezi advokátem a obviněným. Detailně pak rozebral, jak je právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem zakotveno v Listině základních práv a svobod, Evropské úmluvě o ochraně práv a základních svobod, právu Evropské unie i v českém trestním řádu a shrnul nejdůležitější příslušnou judikaturu Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

Redakce Bulletinu advokacie vítězi letošního ročníku srdečně gratuluje a zároveň informuje, že druhý ročník byl již vyhlášen a bude se těšit na vaše odborné příspěvky na aktuální a zajímavá témata.

Zleva PhDr. Dagmar Koutská, redaktorka BA a BAonline, PhDr. Iva Chaloupková, mluvčí ČAK a vedoucí odboru vnější komunikace ČAK, doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., vítěz Ceny Václava Mandáka, JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka BA a BAonline, JUDr. Petr Toman, LL.M., předseda redakční rady BA, a PhDr. Ivana Cihlářová, redaktorka BA.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Jakub Stadler