oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

CCBE Info: Zaměřeno na evropské advokáty

publikováno: 05.04.2018

V newsletteru CCBE Info vznikla nová rubrika, která uvádí sérii článků zaměřujících se na evropské advokáty, kteří se významně zasloužili a stále zasluhují o ochranu základních práv. Hned první článek této rubriky se CCBE rozhodla věnovat výjimečné práci a mimořádné kariéře advokátky paní JUDr. Dagmar Burešové z České republiky.

Dagmar Burešová Jako advokátka byla JUDr. Burešová ztělesněním hlavních ctností advokacie a je považována za vzor všech členů této profese. Dagmar Burešová se narodila v Československu v roce 1929 a byla jako praktikující advokátka členkou České advokátní komory do února 2012. Během svých aktivních let byla mnohými pokládána za jednu z nejvlivnějších advokátek zasazující se o šíření demokratických ideálů v tehdejším Československu a střední Evropě. 

JUDr. Dagmar Burešová musela během své kariéry čelit několika neobyčejným situacím. Během invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, tedy v době všeobecně známé jako období normalizace, pomohla téměř tuctu občanů, kteří potřebovali právní zastoupení. Tito občané byli stíháni komunistickým režimem, který se je pokoušel zastrašit a uvěznit. Ustavičně usilující o spravedlnost pro občany vystavené politickému pronásledování se doktorka Burešová nakonec sama stala obětí pronásledování a výhrůžek. Navzdory tomu nikdy nepřestala hájit práva potřebných v nouzi. Je také známo, že obhajovala rodinu Jana Palacha v procesu týkajícím se pomluvy Palacha vedeným proti státu. Jan Palach byl mladým aktivistou, který zahynul sebeupálením během protestního aktu proti okupaci Československa. Představitelé komunistického režimu se snažili v souvislosti s jeho smrtí přesvědčit veřejnost, že byl Palach k tomuto činu dohnán lstí. Obhajoba Palachovy rodiny tak zůstává profesním milníkem v kariéře JUDr. Burešové. 

V důsledku sametové revoluce a pádu komunistického režimu v roce 1989 se JUDr. Burešová vydala politickou cestou, jež se ukázala jako úspěšná. Za prezidenta Václava Havla působila na ministerstvu spravedlnosti, kde se jí podařilo iniciovat několik reforem justičního systému. V roce 1990 se stala předsedkyní České národní rady - nejvyššího zákonodárného orgánu České republiky. Doktorka Burešová je také uznávána za to, že velkou měrou přispěla k pokojnému zániku Československé federativní republiky. 

Celoživotní oddanost občanům v její profesní kariéře byla neochvějná, a tak v roce 1992 opustila politiku, aby se mohla vrátit k výkonu advokacie ve své zemi a v ní setrvala až do svého odchodu do důchodu v roce 2012. Za své zásluhy byla vyznamenána Řádem T. G. Masaryka, jedním z nejvyšších ocenění České republiky. Obdržela také cenu Sv. Yva a 25. ledna 2008 vstoupila do právnické Síně slávy. JUDr. Burešová je příkladem ctností advokacie a CCBE jí tímto článkem prokázala svoji úctu. 

Zdroj : CCBE Info.