oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ČAK uspořádala první výstavu s lidskoprávní tématikou

publikováno: 13.12.2016

Česká advokátní komora zpřístupnila ve svých zrekonstruovaných prostorách Kaňkova paláce první výstavu s lidskoprávní tématikou. Vernisáž výstavy fotografií Jana Šibíka se uskutečnila za jeho osobní účasti 12. prosince 2016 u příležitosti Dne lidských práv a Evropského dne advokátů.

Den lidských práv se každoročně slaví 10. prosince na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1950. K připomínkovým akcím, které se pořádají po celém světě, se před dvěma lety připojila i Rada evropských advokátních komor (CCBE). Vyhlásila tento den jako Evropský den advokátů, kdy chce upozorňovat na aktuální právní problematiku.    

„V uplynulých letech to byly například snahy některých orgánů státní moci o prolomení mlčenlivosti advokáta o záležitostech klienta nebo domovní prohlídky advokátů, či kriminalizace advokátů důsledně hájících zájmy klientů. Letošním tématem Evropského dne advokátů je Přístup ke spravedlnosti s podtitulem „Oslovte svého advokáta a získejte přístup ke svým právům“,“ uvedl při příležitosti Evropského dne advokátů předseda České advokátní komory Martin Vychopeň.   

Český fotoreportér Jan Šibík je se svojí výstavou v Kaňkově paláci na správném místě. Mimo dalších ocenění je totiž držitelem Ceny 1. června, kterou uděluje město Plzeň právě za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv.

Jan Šibík byl díky svým více než 250 zahraničním cestám u mnoha událostí, kde se bojovalo za spravedlnost a lidská práva ať už v tom pravém, nebo i přeneseném slova smyslu. Fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu i krvavý zánik Causescova režimu v Rumunsku. Byl svědkem masakrů v Sierra Leone a Libérii, hladomoru v Somálsku a Etiopii, s fotoaparátem zaznamenal války v Afganistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v Gruzii, nebo Čečensku, navštívil uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, nebo Angole. Přes objektiv zvěčnil také konflikt v Palestině, zaznamenal bizarní poměry v komunistické Severní Koreji, odchod izraelských osadníků z pásma Gazy a další významné události.

„Problematikou  lidských práv se zabývám déle než 30 let a když jsem vybíral fotografie na tuhle výstavu, tak jsem se zaměřil na země, kde se v poslední době lidská práva porušují a velmi výrazně. Proto tu návštěvníci najdou emotivní fotografie z demonstrací v Turecku, nebo z událostí na ukrajinském Majdanu. A aby to nebyla taková deprese, vykompenzoval jsem výběr černobílými fotografiemi, které připomínají prolomení východního bloku po pádu berlínské zdi i naši sametovou revoluci,“ uvedl držitel celkem 41 ocenění z Czech Press Photo a třetího místa ve World Press Photo, které ho pasuje mezi světově proslulé fotografy.

 

PhDr. Dagmar Koutská

Foto Barbora Petráčková