oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ČAK se připojila k Rezoluci proti trestu smrti

publikováno: 01.03.2019

Pařížská advokátní komora spolu s UIA (Mezinárodní asociací advokátů) iniciovaly vznik Rezoluce proti trestu smrti a obrátily se i na ostatní národní evropské advokátní komory s výzvou o podporu této rezoluce. Také představenstvo České advokátní komory se nyní připojilo k její podpoře, a to u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, který se uskuteční od 26. února do 1. března 2019 v Bruselu.

Pařížská advokátní komora a UIA organizují 26. února 2019, v zahajovací den kongresu, menší paralelní akci, která bude zaměřena na roli advokátních komor v boji proti trestu smrti.

Pařížská advokátní komora coby zakládající člen světové koalice proti trestu smrti a UIA také připravily návrh textu Rezoluce proti trestu smrti, jejíž překlad ČAK zveřejňuje a která bude oficiálně představena při závěrečném ceremoniálu Světového kongresu dne 1. března 2019. 

7. Světový kongres Proti trestu smrti – Brusel 2019

USNESENÍ O TRESTU SMRTI A PODMÍNKÁCH UVĚZNĚNÍ A ZACHÁZENÍ S OSOBAMI ODSOUZENÝMI K TRESTU SMRTI

MOBILIZACE ADVOKÁTNÍCH KOMOR 

My, Pařížská advokátní komora, zakládající člen Světové koalice proti trestu smrti, a Mezinárodní unie advokátů (UIA), u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, jenž se uskuteční ve dnech 27. února – 1. března 2019 v Bruselu,

Konstatujeme, že:

počet vězňů odsouzených k trestu smrti, dle dostupných statistik, zůstává vysoký

- standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni, známé jako „Mandelova pravidla“, která byla revidována v prosinci 2015, přes všeobecnou ochranu poskytovanou osobám zbavených jejich svobody, neobsahují žádnou konkrétní ochranu v souvislosti s podmínkami uvěznění a zacházením s osobami odsouzenými k trestu smrti

všeobecný komentář č. 36, ze dne 30. října 2018, k čl. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR) se nezabývá konkrétně otázkou podmínek uvěznění a zacházení s osobami odsouzenými k trestu smrti

trest smrti je diskriminujícím a přitěžujícím faktorem, jelikož s ním souvisí respektování důstojnosti vězňů a efektivnost minimálních soudních záruk 

Vzhledem k tomu, že:

advokátní komory a organizace sdružující advokáty hrají zásadní roli při zasazování se o zrušení trestu smrti a vyhlášení moratoria na tento trest

advokáti představují jednu z hlavních záruk zajišťující účinnost principů právního státu a řádný výkon spravedlnosti; úloha advokátů, jako ochránců lidských práv vězňů, je dále důležitá zejména v případě vězňů odsouzených k trestu smrti. 

Česká advokátní komora se k podpoře Rezoluce připojila, protože považuje za důležité dodržování záruk spravedlivého procesu pro všechny, tedy i ty, kteří čelí trestu smrti. Na mezinárodní úrovni také podporuje přípravu a přijetí doplňujících a konkrétních standardů, které mohou zaručit lepší ochranu vězňů odsouzených k trestu smrti po celém světě.

 

(red)

Foto: Pixabay