oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ČAK gratuluje: JUDr. Antonín Mokrý se stal třetím viceprezidentem CCBE

publikováno: 01.12.2014

JUDr. Antonín Mokrý, advokát a místopředseda České advokátní komory, dosáhl významného mezinárodního úspěchu. Jako první zástupce advokacií zemí střední a východní Evropy byl sobotu 29. 11. 2014 v Bruselu zvolen třetím viceprezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE).

Vedení CCBE, výkonný orgán CCBE, sestává z prezidenta CCBE a třech viceprezidentů. Ti jsou voleni každoročně na plenárním zasedání na dobu jednoho roku. V pozici třetího viceprezidenta tak bude JUDr. Antonín Mokrý působit v roce 2015 a s velkou pravděpodobností bude za tři roky zvolen do funkce prezidenta této významné mezinárodní advokátní organizace.

Pro českou advokacii je zvolení kolegy Mokrého, jemuž srdečně gratuluji, už druhým obrovským letošním mezinárodním úspěchem – po volbě Martina Šolce viceprezidentem Mezinárodní advokátní komory (IBA). Zvolení obou je důkazem, že česká advokacie, která v příštím roce oslaví už čtvrtstoletí své obnovené nezávislosti, má v mezinárodním měřítku dobrou pověst a že dnes pevně na stejných zásadních principech a atributech, jako advokacie západní,“ komentuje volbu Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory.

JUDr. Antonín Mokrý je v CCBE aktivní již od roku 2001. Od roku 2004 v ní vede českou delegaci. V letech 2007 až 2014 byl členem finančního výboru CCBE, což je klíčová pozice, neboť finanční výbor sleduje řádné a efektivní hospodaření celé organizace a je v této oblasti poradním orgánem vedení CCBE. Současně JUDr. Mokrý pracuje v několika dalších výborech CCBE (např. výboru pro usazování advokátů, či výboru PECO, který je zaměřen na prosazování práva a souvisejících reforem ve střední a východní Evropě). JUDr. Mokrý je dlouholetým členem představenstva ČAK, od roku 2009 na pozici místopředsedy ČAK pro mezinárodní spolupráci.

CCBEje mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně jeden milion evropských advokátů skrze své členy – jednotlivé advokátní komory. Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 32 evropských zemí. K členům, kteří zastávají status komor přidružených nebo pozorovatelských, patří dalších 13 advokátních komor.

CCBE je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě jak národními advokátními komorami, tak i evropskými institucemi a funguje tedy jako spojka mezi Evropskou unií na straně jedné, a evropskými národními advokátními komorami na straně druhé. Zástupci CCBE se pravidelně setkávají se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, řeší s nimi témata mající dopad na advokátní profesi.

odbor vnějších vztahů ČAK