oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Bulletin advokacie se stal znovu držitelem titulu nejlepší právnický časopis

publikováno: 26.06.2018

Ve dnech 14. – 16. června 2018 se uskutečnil již XXVI. ročník Karlovarských právnických dnů. Na slavnostní recepci, která se konala 15. června večer, byly předány již tradiční ceny.

Bulletin advokacie se po loňské absenci karlovarského ocenění letos znovu vrátil na stupeň nejvyšší a získal prestižnícenu pro nejlepší právnický časopis roku 2018. 

Těsně za ním se umístil časopis Právní rozhledy a třetí příčku obsadila Revue církevního Ze slovenských právních časopisů si prvenství odvezl Právny obzor, který vydává Ústav štátu a práva SAV.

Autorská cena za nejpřínosnější právnickou publikaci má také nového majitele - nominátoři tentokrát zvolili Občanský zákoník. Komentář autorů Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol. z nakladatelství C. H. Beck.

Na druhém místě skončil Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) – Komentář autorů Antonína Draštíka, Jaroslava Fenyka a kol. z vydavatelství Wolters Kluwer a jako třetí se umístily Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku od Zbyňka Pražáka, Josefa Fialy, Jiří Handlara a kol. z nakladatelství Leges. Mezi slovenskými publikacemi si 1. místo odnesl Správny súdny poriadok. Komentár autorů Baricová, Fečík, Števček, Filová a kol. z nakladatelství C. H. Beck. 

A konečně cenu „Pocta za nejlepší judikát za období 2017-2018“ získalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů. Předmětné rozhodnutí je v anonymizované podobě dostupné zde.

Redakce Bulletinu advokacie děkuje všem svým čtenářům za hlasy, a hlavně za přízeň, které si velice váží.